Vuorovaikutteista järjestöviestintää Verkkoviestimellä

 

Suomen Lions-liiton N-piirissä rakennetaan suunnitelmallista verkkoviestintää

 

Verkkoviestin on jo usean vuoden ajan rakentanut  Suomen Lions-liiton ja sen klubien verkkosivuja. Päämääränä on, että sivustoilla toteutuvat ”tietojen oikeellisuus, ajankohtaisuus, löydettävyys ja hyödyllisyys.” (N-piirin viestintäsuunnitelma 2010-2011)

 

Tällä hetkellä N-piirin jokaisella klubilla on omat nettisivut, ja  yli puolet niistä käyttää Verkkoviestin-julkaisutyökalua. Piirin ja klubien ulkoasussa on joitakin yhteisiä elementtejä, joista ne tunnistaa  saman organisaation jäseniksi.

 

N-piirin sivuja rakennettaessa on noudatettu verkkoviestinnän perusohjeita. Niinpä joka viikko piirin etusivulla on jotakin uutta.

 

On haluttu myös varmistaa, että katto-organisaation eli piirin viestit saavuttavat klubit. Siksi piirin etusivun ajankohtaisten asioiden uudet otsikot kopioituvat automaattisesti Verkkoviestin-alustaa käyttävien klubien etusivuille.

 

Avain tällaiseen viestintään on päivittämisen helppous. Sen tulee tapahtua suoraan sivuille ilman, että tarvitsee siirrellä tiedostoja paikasta toiseen, muokata kuvia tiettyihin kokoihin, määritellä fontteja tai tehdä muita rutiineja. Kaikki sellainen on joutavaa ja ihmisen kiusaksi asetettu.

 

Toinen avain hyvään ja aktiiviseen verkkoviestintään on työkalujen monipuolisuus. N-piirin Verkkoviestintä käyttävät klubit ovat tänä vuonna saaneet käyttöönsä klubin tapahtumakalenterin helpottamaan toiminnan havaitsemista. Toinen uutuus on näkymätön: klubeilla on käytössään vain jäsenille tarkoitettu, salasanan taakse sijoittuva osio. Ja kolmas uusi viestinnällinen elementti on jäsen- ja virkailijatiedotuksessa käytettävä Uutiskirje.

 

Kun tähän lisätään vielä videoiden suora siirto sivuille, lomakkeet (esimerkiksi ilmoittautumiset),  RSS eli syöte, yhteydet sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Facebookiin,  niin Suomen Lions-liiton N-piirissä on taas otettu pieni askel eteenpäin kohti toimivaa verkkoviestintää.eCREDO OY

Puh. +358 (0)50 570 1245
OHEISPALVELUT