Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-E

LIONS E-PIIRI

Leijonat ja klubit - Me palvelemme

Malli toiminnantarkastuskertomuksesta

Lions Club xx:n jäsenille
Lions Club XX:n hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

 

Toiminnantarkastus

Olemme/Olen Lions Club  XXX  ry:n  kokouksen valitsemina/valitsemana toiminnantarkastajina/toiminnantarkastajana suorittaneet/suorittanut yhdistyksen toiminnantarkastuksen, joka koskee tili- ja toimintakautta 1.7.20xx-30.06.20xx.

 

Olemme/Olen tarkastaneet/tarkastanut yhdistyksen tositteet ja niiden kirjaukset kirjanpitoon sekä lukeneet/lukenut hallituksen, klubikokousten ja vuosi- ja vaalikokouksen pöytäkirjat.

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat, saatavat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys on tarkastettu.

 

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta on hoidettu huolellisesti hyvän hallintotavan, kirjanpitolain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta olisi yhdistyslain 38 a §:n mukaan tässä kertomuksessa mainittava.

 

 

Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin