Augusti 2015

Utlysning av skolfreden

19.8.2015

”Tillsammans blir vi starka” är tema för skolfreden i år. Nu kan ni också i din skola fundera på idéer för hur man kan uppmärksamma varje kamrat och vara artig och hjälpsam mot alla. Det här läsåret kan du lätt lära dig mer om andras fester och seder. Skolfreden utlyses i Kouvola den 19.8.2015.

Skolfreden är en händelse som ordnas av Mannerheims barnskyddsförbund, Polisen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands föräldraförbund. Målsättning för skolfreden är att främja välbefinnande och trygghet i skolan.

På nätsidan  finns tips, idéer och modeller som stöd för skolfredsarbetet. På sidorna finns även information om hur man motarbetar mobbning och förbättrar tryggheten i skolan.

Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
Augusti 2015