December 2015

Sankta Luciadagen

13.12.2015

En flicka i vita kläder med ljus i håret gläder gamla, sjuka och barn med saffransgula lussekatter under årets mörkaste tid. I många finlandssvenska familjer lussar barnen för sina föräldrar på lussedagsmorgon och luciatåg hålls sedan under hela jultiden. Festen firas till minne av den kristna martyren Lucia som dog

i Syrakusa år 304. I norra Italien kommer Lucia i en vagn dragen av en åsna och delar ut presenter.

Det moderna firandet av Luciadagen den 13 december, är en tradition som spridit sig från Sverige till Finland och andra nordiska länder. Men den moderna Lucia har djupa rötter. Den ursprungliga Lucia var enligt legenden en siciliansk jungfru, som led martyrdöden omkring år 340. Sankta Lucia var känd också i Norden redan under medeltiden och i domkyrkan i Lund bevarades hennes reliker. Luciafesten var viktig i Norden därför att Sankta Luciafesten inföll på året mörkaste dag (enligt den julianska kalendern som då användes).  Också i Finland firades Lucia som en ljusfest och helgonfest under medeltiden och även efter det. Under reformationen motsatte sig kyrkan helgonfester, men ändå finns uppteckningar om Luciafirande på 1700-talet i Sverige.

Luciatraditionen tog fart i Sverige 1927 då dagstidningen Stockholms dagblad ordnade det första luciatåget. I Helsingfors ordandes det första luciatåget 1930, men seden blev inte bestående. Luciafirandet fick en fast form inom den finlandssvenska språkminoriteten fr.o.m. 1950, då tidningen Hufvudstadsbladet och organisationen Folkhälsan första gången korade Svenskfinlands Lucia. Samtidigt insamlades medel för de fattiga.

Luciadagens centrala gestalt är en flicka som kläs i vitt och som bär en krona med ljus på huvudet. Lucia kommer med ljus och värme under årets mörkaste tid, och till hennes uppgifter hör att besöka ålderdomshem och sjukhus.

Sankta Lucia vid Helsingfors Domkyrkan
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
December 2015