Juli 2016

Id al fitr

7.7.-9.7.2016

Id al fitr är en glad fest för alla muslimer med ett överflöd av godis och läckerheter. Fastemånaden ramadan är över och allt gammalt groll glömt. Familjen samlas, man besöker gravgården för att minnas sina döda och man åker runt för att träffa alla släktingar, grannar och vänner i dagarna tre.

Barnen får pengar, nya kläder och presenter under id. Alla önskar varandra id mubarak, lycklig fest!

Den arabiska termen Id al fitr betyder också måltidsfest och festen är även en av muslimernas viktigaste fester.

Muslimerna firar då fastetidens slut och tackar Allah för hjälpen, som de fått under fastan. Festen börjar då tecknen på en nymåne syns på himlen, varefter den varar i tre dagar. Id al fitr är också tid för förlåtelse och försoning.

Under Id al fitrs första dag är fasta förbjudet och den är också den viktigaste s.k. id-dagen. På morgonen efter soluppgången ber muslimerna en gemensam id-bön. Efter bönen hålls en predikan. Före bönen inleds, betalas allmosan zakat al-fitr, så att mindre bemedlade kan delta i festen. Som allmosa ges en penningsumma som räcker för en dags matranson. Muslimerna inleder ofta dagen med att klä sig i sina bästa kläder och att besöka moskén. Olika evenemang ordnas i moskén och på gårdarna. Id al fitr kulminerar i en festmåltid, som äts tillsammans med vänner och släktingar. Då ges även gåvor till barnen. I Finland utbyts gåvor också vänner emellan. Givandet av gåvor har dock ingen religiös betydelse, och traditionerna i att ge gåvor varierar beroende på land och ort.

Sörnäs halalbutik vid Hörnebergsgatan 4, Helsingfors
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
Juli 2016