FESTKALENDERN 2015-2016

Läs mer!Urvalet av högtider och deras datum
Till kalendern har valts kulturellt och nationellt viktiga högtider, religiösa högtider samt andra viktiga dagar som bl.a. FN-dagen. I urvalet av de kulturella o...
Böcker som användandes i beskrivningar av festdagar:
Bringelius Nils-Arvid: Årets festseder, LT.s förlag 1988.
Harvi...

Kalendrarna och sätten att räkna tid varierar och kalendrar som sinsemellan är olika kan också användas samtidigt. En kalender, samt tideräkningen och indelningen i dygn i sig, är också en fråga...