Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-I

LC Haukipudas

Kuulumiset maailmalta yhteisessä kokouksessa

Haukiputaan ja Kellon lionsit kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen keskiviikkona 10.10.2018. Tapaamisessa kuunneltiin klubien nuorisovaihdokkien terveiset maailmalta.

Klubit ovat viime aikoina tukeneet usean alueensa nuoren matkaa maailmalle. Kokouksessa olivat läsnä Valpuri Myllyneva, joka oli ollut vaihdossa Virginiassa Yhdysvalloissa, Jenni Kangas, jonka maa oli Tanska sekä Isabella Roivainen, joka oli päässyt tutustumaan Australiaan. Saksassa ollut Linnea Turunen lähetti leijonille videotervehdyksen Yhdysvalloista, missä hän ollut viime aikoina työssä suomalaisessa perheessä.


Nuo­ri­so­vaih­to on Lions-liiton määritelmän mukaan 17 (16) - 21 -vuo­tiai­den nuor­ten pää­sään­töi­ses­ti ke­sä­ai­ka­na ta­pah­tu­vaa muu­ta­man vii­kon mit­tais­ta tu­tus­tu­mis­ta mui­hin mai­hin ja nii­den kult­tuu­riin. Tämä ta­pah­tuu per­heo­les­ke­lun ja kan­sainvä­lis­ten lei­rien muo­dos­sa. 

 

Viime vuo­si­na Suo­mes­ta on läh­te­nyt noin 200 nuor­ta ja tänne on saa­pu­nut 140 - 160 nuor­ta. Suo­mes­sa jär­jes­te­tään ta­val­li­ses­ti 4 - 5 kan­sain­vä­lis­tä lei­riä ke­säs­sä. 

 

Nuo­ri­so­vaih­to on lionsklu­bien ak­ti­vi­teet­ti. Klu­bit hy­väk­sy­vät ja ”lä­het­tä­vät” nuo­ren vaih­toon ja jär­jes­tä­vät per­heo­les­ke­lu­mah­dol­li­suu­den Suo­meen saa­pu­vil­le nuo­ril­le. Ta­val­li­ses­ti lä­het­tä­vä klubi tukee nuo­ren mat­kaa ta­lou­del­li­ses­ti erik­seen so­vit­ta­val­la mää­räl­lä. Eet­ti­sis­tä syis­tä lionsklu­bin jä­se­nen lap­sel­le täl­lais­ta tukea ei Lions-liiton mukaan voida mak­saa klu­bin ak­ti­vi­teet­ti­ti­lil­tä.

 

Haukiputaan ja Kellon nuorisovaihdokit saivat matkoillaan suuren määrän uusia kokemuksia, joista he myös kiittivät alueen klubeja. Kielitaito ja rohkeus käyttää sitä karttui. Voi myös olettaa, että vaihdon ansiosta nuorille syntyi pitempiaikaisiakin yhteyksiä ja ystävyyksiä maailmalle.Kuvat:

 

Lions-nuorisovaihdossa olleet Valpuri Myllyneva (vas.), Isabella Roivainen ja Jenni Kangas (seisomassa) kertoivat ulkomaankokemuksistaan Haukiputaan ja Kellon lionseille.

 

Haukiputaan ja Kellon lionseilla oli yhteistapaaminen.Nuorisovaihdossa ollut Linnea Turusen videotervehdys heijastettiin kaikkien nähtäväksi.

 

LC Haukiputaan Martti Jaskarille oli myönnetty Diamond Centennial-tunnustus, joka annetaan erityisesti jäsenhankinnasta.Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry I-piiri I-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin