Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Käpylä

Soi, laulu leijonain

 

Laulamme kokouksen aluksi leijonamarssin!


Pieni historiikki


 

Käpylän Lions klubi perustettiin keväällä 1957. Klubin tradition mukaan klubin kummit, Meilahden klubin veljet Olavi Killinen ja Otso Partanen kokosivat Laulu-Miesten käpyläläisistä ydinjoukon, jonka tehtävänä oli hakea jäsenkandidaatteja. Jopa klubin perustamiskokous pidettiin Laulu-Miesten kerhohuoneessa ”Keulassa” 26.2.1957. Klubi on siten kuin synnyinlahjanaan saanut kosketuksen laulamiseen.

 

Myös leijonaliikkeen kansainväliseen perinteeseen kuulu laulami­nen kokouksissa. Tämä näkyy mainiosti viereisestä klubikokouk­sen amerikkalaisesta malliohjelmasta vuodelta 1957.

Siellä on sekä amerikkalainen kansainväliselle leijonaliikkeelle omistettu tunnuslaulu ”Don't You Hear Those Lions Roar!”, että yleinen laulamisjakso. Yllämainittu amerikkalainen laulu ei ole saanut mitään menestystä Suomessa ja sen englanninkieliset sanat ovat enemmän Viidakkokirjan tasoa, kuin leijonaliikkeen ajatusta tukevia.

 

Suomeen 1950 perustetulle leijonaliikkeelle teki Toivo Lyy runo­tekstin ”Soi laulu leijonain” arvattavasti noin 1953. Tekstiä ei mai­nita Toivo Lyyn verkossa olevassa teosluettelossa, joten vuosi voi olla aiempikin. Samoin se ei selviä käytettävissä olevista asiakir­joista, oliko nimi jo Lyyn runossa Leijonamarssi, vai tuliko nimi myöhemmin käytön mukaisena ”sivutuotteena”. Vanhan Lions vuosikirjan mukaan nimittäin nimen­omaan ”Soi laulu leijonain” laulettiin ensi kerran julkisesti LC TurkuÅbo:n kuukausikokouksessa 11.12.1953. Vuosikirja ei anna tietoa, millä sävelellä laulu laulettiin. Nykyinen Heikki Aaltoilan sävel se ei ollut. Oletettavasti se oli USA:n laivaston marssisävel ”Ankkurit ylös”, jolla laulu lau­lettiin joka tapauksessa 1960-luvun lopulla.

 

Käpylän klubin historiasta tiedämme, että klubin kokouksen avausseremo­niaan kuului perustamisesta lähtien laulaminen. Laulettua laulua ei ole läheskään aina rekisteröity, mutta hajamerkintöjen ja muistitietojen mu­kaan se oli tavallisesti jokin maakuntamarssi; suosituin oli Karl Collanin säveltämä Vaasan marssi Alpo Noposen suomenkielisin sanoin. Se ei sel­viä asiakirjoista laulettiinko kaikki kolme säkeistöä, vai vain tuo tunnetuin ensimmäinen säkeistö.

 

Leijonamarssi laulettuna USA:n laivaston virallisen marssin ”Anchors Aweigh” ("Ankkurit irti", tunnettu vapaasti suomennettuna ”Ankkurit ylös”) nuotilla vuodelta 1906 alkoi vallata alaa klubissa 1960-luvun lopussa. Sävellyksen tekijä on USA:n laivaston luutnantti ja kapellimestari Charles A. Zimmermann. Laulun oppimista helpotti laulunuottien saaminen, jotka teki klubin eräs laulumies veli Vekka Laaksonen 1969. Nuotti alla.

 

Leijonamarssi lauletaan nykyään Heikki Aaltoilan sävelellä. Tähän liittyy seuraava Käpylän LC klubiin liittyvä kulttuurianekdootti, jonka on kertonut Käpylän klubin Charter-presidentti Väinö J. Tervaska­ri:

Aluksi Leijonamarssi laulettiin amerikkalaisella sävelellä. Tervaskari tapasi vanhan tuttavansa Heikki Aaltoilan kadulla ja Aaltoila valitteli aatteellisen elämän ja toiminnan puutetta. Veli Väinö kehotti tutustumaan lionsliikkeeseen ja liittymään johonkin klubiin. ”Palkkioksi” vihjeestä veli Väinö vaati, että Heikki Aaltoila tekisi leijonamarssista mieskuorosovituksen. Siis silloin laulettuun amerikkalaissävellykseen. Muutaman ajan kuluttua Heikki Aaltoila oli leijona Helsinki/Pan klubissa ja tehnyt, ei mieskuorosovitusta, vaan Toivo Lyyn runoilemalle leijonamarssille kokonaan uuden sävelen.

Tapahtumavuosi ei näy asiakirjoista, mutta Heikki Aaltoila on liittynyt Vuosikirjan 1962-1963 mukaan  LC Helsinki/Pan-klubiin 1961. Musiikki Westerlundin julkaise­man Leijonamarssin mieskuorosovituksen copyright vuosi on 1963. Samoin äänitteet His master's voice merkillä on päivätty 1963. Veikka Laaksosen Zimmerman nuotti on päivätty 12.10.1969. Veli Veikka toi kuitenkin jo lokakuun 1969 klubikokoukseen itse kirjoittamansa Aaltoilan yksiäänisen nuotin, "kun veli Viljola oli laulanut sen komeasti edellisessä kokouksessa". Tästä voidaan vetää johtopäätös, että Leijonamarssi ei kovin nopeasti läpäissyt leijonakenttää ja klubikokousten laulutietojen mukaan Käpylässä laulu alkoi raikua Aaltoilan sävelillä vasta 1970-luvun alussa.

 

Kaikki tuo on antanut klubillemme hyvän syyn laulaa nimenomaan Leijonamarssi edelleen klubiko­kouksen avauksessa. Se on klubillemme jo yli 45v perinne, jota emme vähällä katkaise. Ja kun lau­laminen on ollut klubin perinteessä alusta lähtien, kajahtaa leijonamarssi komeasti.

 

Veli Hannu Leskinen sai klubin leijonakvartetin jälleen toimimaan toimintavuonna 2016-2017 ja teki saman tien Aaltoilan leijonamarssista kaksiäänisen sovituksen, jota kvartettimme on esittänyt klubivieraillemme vuoden 2017 alusta.Veli Hannu on ystävällisesti antanut luvan julkaista tämän sovituksen.

 

Alkuperäinen teksti on muokkaus tekijän kirjoittamasta klubin 40v-historrikista.

Viimeisin muokkaus 12.1.2019

 

Antti Kalliomäki

 

 


aaltoilan_leijonamarssi_sov__hannu_leskinen.pdf


 

 

LC-Helsinki/Käpylä 18.3.2011/1.7.2018

Antti KalliomäkiSuomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin