Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Kruunuhaka

KAUSI 2018 - 2019 alkoi 20.8.2018 presidentti Marja Sarvannon johdolla

Elokuussa alkaa lions-toiminta. Niin alkoi myös Kruununhaan klubissa.
Presidentti Marja oli kutsunut klubilaiset kokooon alkavan kauden toimintasuunnitelmaa kuuntelemaan.
Klubi tulee tekemään käytettävissä olevin voimavaroin parhaan mahdollisen kauden. Samaa mieltä olivat klubilaisetkin.
Kristakoti jo 19 vuotta alkava toiminta tlee jatkumaan ehdottomasti. Myyjäiset vappuna ja joulukadun avaisissa jatkuvat jne.jne.
Tarkemmin asioita käydään läpi syyskuun tapaamisessa.

Teksti: Veikko Teerioja
Kuva:  Logo LCI

Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin