Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Kruunuhaka

MARRASKUUN KLUBITAPAAMISESSA SUSANNA JA MARCUS
Lionsliiton kansainvälisen toiminnan johtaja 
Marcus Flaaming kertoi yhdessä puolisonsa 
Susanna Gustafssonin kanssa kansainvälisten
kokousten taustoista ja kokemuksistaan värik-
käästi ja mielenkiintoisasti.

Klubitapaamisessa raportoitiin klubimme 
mallikkaasta toiminnasta Punaisen Sulan kon-
sertin järjestämisessä ja Joulukadun avajaisissa.

Ilona Aarnion johdolla pidetystä Rauhanjuliste-
kisasta koululaisille kuultiin tulokset ja tuomarei-
den Tuulan ja Marja-Liisan arviot.                                         

Tulevasta toiminnasta informoitiin
¤ Klubin pikkujoulut maanantaina 19.12. klo 18.30
Grand Marinassa avec- tilaisuutena
¤ Klubin 55-vuotisjuhlat ma 16.01.2017 klubin sisäisenä
avec-juhlatapaamisena.
Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin