Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Laajasalo

Lions Club Helsinki/Laajasalo

Lions-järjestön jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi.

Lions-järjestön motto on: Me palvelemme. Palvelu tapahtuu paikallisten Lions-klubien kautta. Jäseniä järjestössä on lähes 1,4 miljoonaa 208 maassa. Suomessa jäseniä on yli 25.000. Naisia heistä on runsaat 4.000 eli 16%.

Lions-klubien tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinympäristö. Palvelun kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit, kunnalliset ja yksityiset vanhainkodit ja palvelutalot, vammaiset ja näkövammaiset ja lasten liikuntaharrastukset.

Paikallisen auttamisen lisäksi klubit osallistuvat myös kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, mm. suurkatastrofikeräyksiin.Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Palvelun lisäksi klubimme auttaa mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti. Varat kerätään avustuskohteisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia . Keräysten tuotto menee lyhentämättömänä avustuskohteisiin. Vuonna 2007 Financial Timesin tekemän tutkimuksen mukaan Lions Clubs International Federation (LCIF) arvioitiinkin sen vuoksi maailman luotettavimmaksi vapaaehtoisjärjestöksi.

Klubimme kuuluu jäsenenä Suomen Lions liittoon ja on hallinnollisesti
sen I -alueeseen ja sen 2. lohkoon.


Klubi on perustettu 16.5.1966 ja sen Charter Night oli 25.11.1966.
Kansainvälinen lions-numero on 4032 020434 ja kotimainen nro 396.


Klubimme kokoontuu lionskauden aikana joka kuukauden kolmas maanantai (ei vakituista kokoontumispaikkaa).Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin