Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Maunula

Toimintamme

                     

Mistä on kysymys

 

Tarjoamme vuorovaikutteista ja innostavaa yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa palvelualttiissa ilmapiirissä. Sinulla on tilaisuus käyttää osaamistasi ja kykyjäsi kaupunginosan apua tarvitsevien auttamiseen.

Saat kokea työsi palkitsevuutta niin pienissä kuin isommissa hankkeissa. Kaikki on Sinusta itsestäsi kiinni.

 

Palvelutyössä toverillisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen säteilee ympäristöömme lisäten myös henkistä hyvinvointiamme. Klubimuotoisessa toiminnassa on jokaisella jäsenellä mahdollisuus säädellä osallistumistaan oman työnsä ja perheensä ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Mottoihimme kuuluu: ensin leipätyö ja perhe, sitten vasta järjestöasiat.

 

Yleistietoa

 

Suomen Lions- Liitto ry ja sen jäsenjärjestöt eli klubit kuuluvat maailman suurimpaan palvelujärjestöön. Jäseniä on yli 1,3 miljoonaa 200 maassa. Suomessa jäseniä, niin naisia kuin miehiä, on yli 26 500 noin 950 klubissa ympäri maata. Järjestö on poliittisesti sitoutumaton.

 

Maailmanlaajuista toimintaa harjoittavien avustus- ja palvelujärjestöjen suuressa joukossa on Lions-järjestö arvioitiin vuonna 2007 Finansial Time lehden toimesta 1. sijalle luotettavuudessa. Se on erittäin merkittävä saavutus, joka on hankittu vääjäämättömällä tinkimättömyydellä ja hyvin tarkkaan kontrolloiduilla toimintatavoilla. Luotettavuudesta syntyneestä arvonannosta saamme nauttia myös ruohonjuuritasolla ja se helpottaa klubien työtä sekä pienissä että isoissa hankkeissa tai keräyksissä.

 

Perustoiminta 

 

Maunulan Lions-klubi on veljesklubi, jossa jäseneksi valitut miehet kokoontuvat Lionsjärjestön We Serve- palveluaatteen hengessä toteuttaen yhdistyksen omia, pääasiassa toiminta-alueelle kohdistuneita hankkeita ja aktiviteetteja sekä osallistuen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin omien voimavarojensa mukaan.  Toiminta-alueemme on Maunulan kaupunginosa ja sen lähialueet. Jäseniä klubissa on tällä hetkellä 21.  Klubimme puolisoilla on lisäksi omaa toimintaa sekä huomattavan paljon yhteisiä tapahtumia.

 

Klubitapaamiset

 

Varsinainen klubitapaaminen, joka muodostaa Lions-toiminnan rungon, on kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Lions Club Helsinki/Maunula  kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 19.00 Taverna Pohjan Akassa.  Klubitapaamisiin liittyy useimmiten esitelmiä tai alustuksia mielenkiintoisten vierailijoiden esittämänä. Retkiä sekä tutustumiskäyntejä on aika ajoin tarjolla vastapainoksi kokousrutiineille.

 

Klubin hallitus kokoontuu kerran kuussa, ennen klubikokousta.  Jokainen jäsen on oikeutettu osallistumaan hallituksen kokoukseen varsinkin siinä tapauksessa. Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä on vuosikokous ja keväällä vaalikokous, jossa valitaan seuraavan toimintakauden virkailijat.

 

Toiminta Maunulassa.

 

Lions Club Hki/Maunula järjestää vuosittain koko perheen jääjuhlatapahtuman maaliskuussa.  Tapahtumassa ovat mukana monet muutkin alueen vapaaehtoisjärjestöt. Alueella toimivan partiolippukunta Vuokkojen kanssa olemme tehneet jatkuvasti yhteistyötä.  Koulujen stipendi- ja retkirahastoja kartutetaan säännöllisesti. Yhteistyö Maunulan naisvoimistelijoiden kanssa on ollut pitäjänteistä.

Hoidamme vanhusten kirkkokuljetuksen vanhusten kirkkopyhänä.  

                                                    

 

Kansainvälinen toiminta

 

Lions Club Helsinki/Maunula  on parin viime vuoden aikana aktiivisesti osallistunut Lions- järjestön kansainväliseen Näkemisen  puolesta -kampanjaan, jonka suomalaisena keräyskohteena on lasten silmäsairaalan rakentaminen Sri Lankaan.

 

 

Valtakunnallista toimintaa

 

Valtakunnallinen Punainen Sulka- kampanja järjestettiin vuonna 2006- 07. Sen tavoitteena oli kerätä 1 euro/kansalainen. Kampanja onnistui tuottaen noin 5 miljoonaa euroa käytettäväksi suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Vuosina 2016-2017 keräämme Punainen Sulka kampanjalla varoja kotimaassa syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseen.

Vuosina 2007 ja 2008 toteutettiin suuri television digitalisointiin liittyvä Digi- projekti. Leijonat ympäri Suomea kävivät asentamassa seniorikansalaisille yli 10.000 digiboxia ja laitteen käyttöön liittyviä neuvontatilaisuuksia järjestettiin useilla paikkakunnilla. Järjestömme valtakunnallinen neuvontakeskus palveli jonkin aikaa avun tarpeessa olevia senioreita. Maunulan Lions-klubi osallistui omilla henkilöresursseillaan aktiivisesti tähän neuvonta- ja asennustyöhön.

..

  

Jäseneksi liittyminen

Kun olet riittävästi puntaroinut omaa liittymistäsi ja päättänyt tulla mukaan joukkoomme, ota yhteys. Yhteystiedot löydät kohdasta Päävalikon kohdasta YHTEYSTIEDOT.

Saat ensin tavata klubin hallituksen jäsenet. Seuraavaksi tulee kutsu klubitapaamiseen, jossa Sinut virallisesti hyväksytään Kruununhaan Lions- klubin jäseneksi. Voit aluksi perehtyä toimintaan rivijäsenenä ja ottaa sen jälkeen tehtäviä vastaan omaan tahtiisi.

 

LADYTOIMINTA

 

Ladyjen tärkeä panos

Ladyt ovat olleet ahkerasti mukana etenkin jääjuhlien järjestelyissä. Ilman heidän panostaan leivonnaisten, kahvin ja hernerokan valmistajina sekä arpajaisten ja kirpputorin myyjinä juhlan tuotto olisi jäänyt huomattavasti pienemmäksi. Myös vierailut ja näyttelyt on kuulunut säännöllisesti ladyjen ohjelmaan

 Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin