Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Myllypuro

Klubimme 


Lions Club Helsinki/Myllypuro ry.  on aktiivinen, vastuullisesti ja avoimesti toimiva, talkoohenkinen, uudistuva paikallisyhdistys.


Jäseniksi klubiimme hyväksymme sääntöjemme mukaisesti sekä miehiä että naisia. 


Myllypurolaiset nuoret ovat tärkein avustuskohteemme.  Sen lisäksi avustamme myös paikallisia  vammaisia, vanhuksia, sotainvaliidejä ja muita avuntarvitsijoita aina harkintamme ja käytettävissä olevin resurs-siemme mukaan.  Osallistumme myös harkintamme mukaisesti erilaisiin kansainvälisiin lionsaktiviteetteihin.

 

 

Kotipesänämme on nykyisin asukastalo Mylläri, Myllypuron ostarilla.  Kokoonnumme syyskuusta toukokuuhun aina kuukauden ensimmäi-senä arkimaanantaina klubikokoukseen Mylläriin klo 18.00.

 

 

Vuosittain toistuvia klubimme tapahtumia ovat:   Myllypuropäivän vietto syyskuussa,  itsenäisyypäivänjuhla ja sen järjestäminen Myllypuron kirkossa,  Myllyviesti -lehden julkaisu huhtikuussa ja klubimme tärkein varainhankinta-aktiviteeti, Myllymarkkinat myös huhtikuussa.

Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin