Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Pakinkylä

Vuosikokous klubikokouksen yhteydessä.                     

Lokakuun klubikokouksen yhteydessä pidettiin klubin vuosikokous. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin perinteen mukaisesti Aarne . Hän oli tarkasti perehtynyt uusiin sääntöihimme ja johti kokouksen jämäkästi. Pääasiathan olivat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely ja niiden vahvistaminen ja vastuuvapauden myönnöt. Toiminnatarkastaja Heimon kertomus oli vapauttava, mutta hän kiinnitti huomiota muutamiin toistemerkintöihin.

Klubikokouksessa oli ennätysmäärä väkeä.

Kuusitoimikunta puhutti. Toimikunnalle annettiin valtuudet tilata kuusia. Keskustelua herätti HPS:sin kanssa mahdollinen yhteistyö. Se päätettiin valmistella hallituksessa. Torppiksen myyntipaikalle etsitään vielä vastuunkantajaa.  Heimo lupasi hoitaa S marketin

Pakinat tehdään ja lehti ilmestyy itsenäisyyspäiväksi. Ilmoittajien keräykseen innostutettiin väkeä. Sisältösuunnitelmat on olemassa. HPS sin juniorit hoitavat jakelun.

Juhlajulkaisun sisältöä on hahmoteltu. Se ilmestyy 30-vuotisjulkaisun linjoja noudattaen

Kuultiin matkailu kulttuuri yms suunnitelmista.

Aarne kantoi huolta vaihtoperheistä ja Make kertoi kaukomatkailuklubeista.

Koko joukko merkkejä jaettiin ansioituneille

Varapiirikuvernööri Markku Helle kertoi piirin toiminnasta ja erityisesti kehotti osallistumaan koulutuksiinToiminnantarkastajan puheenvuoro.
Toiminnantarkastajan puheenvuoro.
Tarkkaavaisia klubilaisia
Tarkkaavaisia klubilaisia
2 VDG Markku Helle
2 VDG Markku Helle

2 VDG Markku Helle luovutti Lassele 100%:n Presidentin merkin.
2 VDG Markku Helle luovutti Lassele 100%:n Preside...
Mikko sai merkin
Mikko sai merkin
Juha sai merkin
Juha sai merkin

Make kertoi reissuklubeista
Make kertoi reissuklubeista
Aarne kertoi liiton kuulumiset
Aarne kertoi liiton kuulumiset

Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin