Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Pakinkylä

Kauden ensimmäinen klubikokous Hofs:ssa

 Lasse H:n kauden ensimmäinen klubikokous pidetttiin House of Sandwiches
ravintolassa. Klubiesitelmän piti Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa
Sanna kertoi, että on taustaltaan pakilalainen jo monessa polvessa ja asuu nytkin Pakilan ja Maunulan rajamailla
Hän oli nuoruudessaan erittäin innokas Kaskipartion jäsen ja muisteli mm retkiä lippukunnan vanhalle kämpälle joka muutama vuosi sitten purettiin. Hän erityisesti kiitti klubiamme uuden kämpän hyväksi tehdyistä töistä.
Kaupungin toiminnasta ja työstään apulaispormestarina hän nosti esiin muutaman asian.
- kaupungilla on varattuna määrärahaa kaupungin kehittämiseen . Määrärahan käytöstä voivat kaupunkilaiset ja eri yhteisöt esittää ehdotuksia. Rahamäärät ovat kohtuullisen suuria jotan aivan pieniä kohteita ei kannata esittää. Ehdotuksista järjestetään äänestys rahan käytöstä. (Pakinat pyrkii seuraamaan tilannetta)
- Paloheinän terveysasema saa toistaiseksi jatkaa toimintaansa.
- Kaupunkibulevardien suunnitelmista keskusteltiin.
- Sanna korosti järjestöjen apua mm vanhuksille.

Alustuksen jälkeen käytiin näistä asioista keskustelua.

Seurasi klubin varsinainen kokous. Läsnäolijoita oli yli 30.

Kokouksessa käytiin läpi runsaasti asioita. mm tarkennettiin toimintasuunnitelmaa, todettiin toimikunnat ja niiden vetäjät, erityisesti kerrottiin kuusitoimikunnasta.


Kauas on pitkä matkaOllin ja Karin kevyt iltapala


Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin