Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Vallila

Klubin strategia


LC Helsinki Vallila – Strategia 2014-2016                                 25.01.2014

 

ARVOT:  Auttamishalu - veljeys - yksilön kunnioittaminen

MISSIO:  Aktiivinen, jäseniä kehittävä, viihtyisä klubi,
             joka tukee erityisesti Vallilan alueen apua tarvitsevia

VISIO:    Klubi tunnetaan luotettavana aktiivisena toimijana Vallilassa


STRATEGISET TAVOITTEET

 

  • autamme erityisesti nuoria ja vanhuksia  yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa, erityisesti koulujen ja oppilaitosten, nuorisotyön sekä seurakunnan kautta
  • toimintamme painottuu Vallilaan, mutta valikoivasti myös kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan
  • klubitoimintaa kehitämme  toimintaa uudistaen ja monipuolistaen maltillisesti siten, että viihdymme yhdessä, opimme uutta ja olemme aktiivisia: esitelmiä kokouksiin (ulkopuolisia ja omia); kulttuuria, vierailuja ja muuta hauskaa pyritään lisäämään
  • klubikokouksissa olemme avoimia,  kriittisen rakentavia ja joustavia:
    pyritään tiivistämään kokousrutiineja ja aktivoidaan avoimeen rakentavaan keskusteluu
  • kaikki jäsenet ovat aktiivisia ja osallistuvat klubin toimintaan
  • uusien jäsenten hankintaa edistetään tavoitteellisesti
  • toiminnan rahoituspohjan riittävyyttä ja varainhankintaa arvioidaan ja tarvittaessa uudistetaan


Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin