LIONS CLUB

LOVISA-LOVIISA

Klubbens tjänstemän

Lions president         2018-2019       Petri HyvönenSTYRELSEN  2017-2018

President
Petri Hyvönen

Vicepresident
José Fuentes

Sekreterare
Alf Lindholm

Kassör
Mikko Seppälä

Tailtwister


Past president
Christer Selenius

Medlemskommittén
Rofi Törnqvist

Kommunikation
Juha Karvonen