Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-I

LC Oulunsalo

Taustaa klubistamme

PERUSTAMINEN

 

29.10.1971 pidettiin Vihiluodon torpassa kokous, jossa päätettiin perustaa Oulunsaloon Lions klubi.

Kaksikymmentä kaksi oulunsalolaista miestä Ari Erhon johdolla ja Lion Jori Rissasen avustamana sinetöivät päätöksen, jolla Lions-aate jalkautuisi Oulunsaloon. Perustamisjuhla eli Carter Night pidettiin 19.5.1972 Välkkylässä, jossa perustamiskirja numero 548 juhlallisesti vastaanotettiin piirikuvernööri Rolf Siilasvuolta.

 

Perinteen mukaisesti aikakirjoihin kirjattiin kummiklubiksi LC-Oulu ja opas leijonaksi Jori Rissanen Perustetun klubin ensimmäiseksi presidentiksi nimettiin Ari Erho. Lions Club Oulunsalo oli näin virallisesti kirjattu kansainvälisen suurperheen jäseneksi ja sitoutunut toteuttamaan järjestön yhteistä missiota ”Me Palvelemme”.

 

Ensimmäiset vuodet olivat klubin ja myös jäsenistön osalta opettelua, oman ja toiminnallisen sekä myöskin aatteellisen identiteetin etsintää. Kokouspaikkoina Välkkylän jälkeen toimivat Hotelli Arina ja Suomalainen klubi, sittemmin Hotelli Vihiluoto eli nykyinen Hotelli Airport, jota voitaneen jo pitää omana kotipesänä. Aktiivisesti etsittiin ja kokeiltiinkin kotipaikkakunnan eri kokouspaikkavaihtoehtoja, mutta aina vain palattiin vieraalle maaperälle kokoustamaan.

 

Kuukauden toinen perjantai on ollut pitkään yhteinen tapaamisilta ja kuukauden viimeinen sunnuntai hallituksen kokousilta. Ajankohdat juontavat juurensa aikaan, jolloin jäsenistöstä suurin osa oli ns. matkamiehiä.

 

Toimivien ja samalla viihtyisyyttä lisäävien kokouskäytäntöjen metsästys on jatkunut klubin perustamisesta lähtien. Välillä on onnistuttu ja taas kadotettu ne saman tien. Klubin jäsenistö on hyvin heterogeeninen ja näin ollen lähtökohdat hyvin erilaiset, mikä onkin suuri rikkaus. Asiasta kuin asiasta saamme aikaan varsin hersyviä keskusteluja. Edellä sanotusta johtuen kokoontumiset eivät aina ole olleet innostavia eivätkä viihtyisiäkään sillä kokoustekninen urautuminen sekä asialistakeskeisyys nousevat liian usein dominoimaan yhdessäoloamme. Pykälät saavat silloin tällöin hekumallisia piirteitä. Näkemyseroja on ratkottu toisinaan sääntökirjojenkin avulla. Lopputuloksena varsinkin alkuaikoina on saattanut olla yllättävä jäsenmäärän väheneminen. Me leijonat kun olemme tulisieluista porukkaa, kun sille päälle satumme.

 

Ikävien yhteentörmäysten sekä nimettyjen asioiden valmistelun parantamiseksi perustimme klubiimme presidenttineuvoston v. 1983. Neuvostoa johtaa past presidentti, jäseninä kaksi edellistä presidenttiä. Tämä oli oivallinen päätös. Luottamus presidenttineuvoston toimintaan on vahvistunut vuosi vuodelta. Aktiviteettivarojen jakaminen ja kohdentaminen klubissamme neuvoston ansiosta onkin esimerkillisellä tasolla. Klubin hallitus ja klubikokous asettavat neuvoston valmisteluun yleensä asioita joilla on hyvin painava merkitys klubillemme.

 

Yhteiset illanvietot, aktiviteetit ja muu yhteinen toiminta on aina ollut hyvin johdettua, innostavaa sekä yhteishenkeä rakentavaa. Tiedottaminen klubissamme on hoidettu aina varsin mallikkaasti. Toiminnan vapaaehtoisuus huomioiden voidaan sanoa, että erittäin tehokkaasti. Toiminnan aktiivisuuteen Ladyjen osuus ja rooli on ollut keskeinen. Ladyt ovat aina olleet klubimme vahvuus ja voimavara. Ladyt olivat jo klubin perustamisvaiheessa aktiivisesti veljien rinnalla rakentamassa palvelurintamaa kotipaikkakunnan parhaaksi. Näin on jatkunut kaikki nämä vuodet.

 

Kehittämisohjelma Futura 2000 oli Lions-liiton lanseeraama klubi ohjelma, joka aidosti ja hyvin kehittyneellä tavalla sai meidätkin analysoimaan toimintamme vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämä oli todellinen kehityksen harppaus siirryttäessä uudelle vuosituhannelle. Jäsenkyselyt sekä Swot-analyysit paljastivat mitä veljet todella halusivat klubitoiminnalta. Tämän ohjelman ansiosta asiajohtamisesta otettiin askeleita kohti ihmisten johtamiseen eli liideröintiin. Kaikki varainhankinta- ja palveluaktiviteetit analysoitiin elinkaarimallin mukaisesti. Klubin toiminnallinen olotila avautui ja opimme ennakoimaan tulevia tilanteita. Klubin säännöt uusittiin ja toimikuntien rotaatiot järjestettiin niin, että asiantuntemus, tieto ja osaaminen välittyivät jäseneltä toiselle ilman katkoksia. Tämän ansiosta klubin hallitus ja koko klubitoiminta sai paremman otteen toimintaympäristön haasteista sekä kehityksen suunnasta ja vauhdista.

 



Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry I-piiri I-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin