Finlands Lionsförbund rf, distrikt 107-O

LC Pedersöre

Ungdomsutbyte

Varje år ger vi möjlighet åt intresserade ungdomar från vår trakt att tryggt besöka ett annat land i vårt ungdomsutbytesprogram. Ungdomarna får bo i en lionsfamilj i värdlandet som tar hand om ungdomen i värdlandet. Om du är intresserad kan du kontakta vår ungdomsutbytesansvariga.

På motsvarande sätt tar vi emot ungdomar från andra länder i 2 - 4 veckor på sommaren och ser till att de får en bra vistelse under sin tid. Varje år ordnas också ett ungdomsläger som ungdomarna får delta i och träffa andra som deltar i ungdomsutbytesprogrammet.

Vi behöver varje år vänfamiljer som kan ta hand om ungdomarna som kommer från andra länder. Anmäl ert intresse till vår ungdomsutbytesansvariga om du är intresserad. Det är en oförglömlig upplevelse att få träffa en person från ett annat land och lära känna hen.

Mera information om hur man fungerar som värdfamilj finns på lionsdistriktets .

Vi har haft ungdomar som via utbytet besökt bl. a Frankrike. Vi har också tagit emot ungdomar bl.a från Israel.


Finlands Lionsförbund rf Finlands Lionsförbund rf O-distriktet O-distriktet
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin