Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-E

LC Pirkkala /
Naistenmatka

Mediakasvatusta Pirkkalan ekaluokkalaisille 

LC Pirkkala/Naistenmatka rahoitti elo-syyskuussa 2021 yhdessä MLL:n Pirkkalan yhdistyksen ja Pirkkalan kunnan kanssa mediakasvatuksen projektin peruskoulun ekaluokkalaisille. Kahden oppitunnin aikana pyrittiin vahvistamaan lasten yleisiä mediataitoja. Oppitunneilla pohdittiin yhdessä erilaisten osallistavien tehtävien avulla, mitä on hyvinvointia edistävä median käyttö sekä puhuttiin nettikiusaamisesta ja toisia kunnioittavasta mediankäytöstä.

Mediakasvatuksen opetus perustui Mannerheimin Lastensuojeluliiton kehittämään malliin ja sen käytännön toteutuksesta Pirkkalassa vastasi MLL:n Hämeen piirin nuorisotyön kouluttaja Anne Herrala.

Kokonaisuuteen sisältyi myös "Ruutujen lumo" vanhempaintilaisuus, joka toteutettiin korona-ajalle tyypillisesti verkkotilaisuutena. Yhdessä pyrittiin vastaamaan kysymykseen "Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa mm. seuraavin teemoin:

- Aiheuttaako digi huolta, kahnausta ja ikäviä yllätyksiä
- Miten keskustella mediankäytöstä perheessä
- Mikä on sopiva ruutuaika
- Miten medioiden käyttö vaikuttaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin
Tilaisuudessa jaettiin arkivinkkejä ja hyviä keskustelunaiheita vanhemmille ja lapsille

Teksti:         Matti Pitkänen
Kuvat:         Maija-Riitta Merikanto