Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo - Borgå

4000 euroa Uuden Lastensairaalan keräykseen

Lions Club Porvoo-Borgå lahjoitti 4000 euroa Uuden Lastensairaalaan rakentamishanketta tukevaan keräykseen. Osan rahoista lahjoittivat porvoolaiset ihmiset suoraan keräykseen ja loppuosan Lions Club Porvoo-Borgå antoi keräykseen joulukuusenmyyntituotoistaan.Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin