Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo - Borgå

Tutustuminen Kellokosken sairaalakouluun

Rumpujen soitto on yksi rehtori Mika Saatsin harrastuksista.
Kalliomaan koulun rehtori Mika Saatsi.

Kävimme tutustumassa marraskuussa Kalliomaan kouluun, joka toimii sairaalakouluna Kellokoskella.

Koulua käyvät ovat etupäässä 7. – 9.-luokkalaisia ja he ovat joko sairaalassa osastojaksolla tai avohoidossa. Oppilaita on kerrallaan noin neljäkymmentä, porvoolaisia heistä on 3 – 7.

Koulunkäynti sairaalajaksolla on tärkeä rutiini, jolla oppilaat pyritään pitämään kiinni kunkin koulun opetussuunnitelmassa jolloin omaan kouluun palaaminen helpottuu. Oppilaat ovat koulussa hyvin vaihtelevia aikoja, kahdesta päivästä neljään vuoteen.

Luokassa on 7 – 8 oppilasta ja jokaisella voi olla eri kirja luokka-asteesta ja opetussuunnitelmasta riippuen. Tämä asettaa haasteita opettajalle ja kouluavustajalle tuntien läpiviemisessä. Opetus sivuaa usein myös oppilaiden sen hetkisiä tuntemuksia ja esille tulevia kysymyksiä.

Koulun rehtori Mika Saatsi esitteli koulussa muun muassa käsityöluokkaa ja musiikkihuonetta, jossa oppilaat harjoittelevat rumpujen, kitaroiden ja muiden instrumenttien soittoa.

Teksti ja kuvat: Ismo Henttonen.

Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin