Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo - Borgå

Lions Quest ja Nuorisovaihto

 

Lions Quest muodostuu opettajien koulutuksesta sekä nuorisovaihdosta.

 

Quest-koulutuksen kautta voivat opettajat välittää viestiä raittiista ja hyvistä elämäntavoista. Nuorisovaihdossa nuoret pääsevät tutustumaan eri kulttuureihin, myös Suomeen saapuu vuosittain satoja nuoria.

 

Lions Quest består av lärarutbildning och ungdomsutbyte.

 

Genom Questutbildningen kan lärare förmedla nyktra och sunda levnadsvanor. Ungdomsutbytet ger unga tillfälle att bekanta sig med olika kulturer, även till Finland kommer årligen hundratals unga.Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin