Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo - Borgå

Lähde tukijaksi

Jos haluat tukea stipendirahastoa, ota yhteyttä stipendirahastotoimikunnan jäseniin, jotta voimme sopia erilaisista mahdollisuuksista.

Ge ditt stöd

Om du vill stöda stipendiefonden, ta kontakt till någon medlem i stipendiefondskommittén så kan vi avtala om olika möjligheter.Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin