Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo /

Borgoensis

Joulutori 2017

100 % presidentin palkinnon perusteet

Ehtoja kannattaa seurailla kauden kuluessa, että kaikki vaatimukset tulevat tehdyiksi.

Huomaa että edellisen kauden hakemukselle on eri kaavake. Jos palkinto on jäänyt hakematta, sen voi tehdä jälkikäteenkin.

Kaavakkeet ovat Liiton sivuilla:

Jäsensivulle tarvitaan tunnukset. Ennen kirjautumista sivu vaatii tunnukset ja jos niitä ei ole on ohjeet miten ne saa.

 

 

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN

ANSIOMERKIN ESITYS

 

Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toi­mintakautensa aikana on esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saa­miseksi kauden 2013 - 2014 klubin sihteerin tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. vara­presidentin kanssa ja lähettää se kauden 2013 - 2014 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään 15.7.2014. Ansiomerkin hinta on 20 euroa. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansio­merkin saamisen edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaa­timukset):

 

r      1.   Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

 

r      2.   Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle mää­räaikaan mennessä.

 

r  3.   Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt

 

          4.  r     Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai

               r     Klubi on perustanut lions-, liitännäis- tai uuden vuosisadan klubin tai

               r     Klubi on toiminut leoklubin taustaklubina

 

r      5.   Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuo­sikokouksessa kauden aikana.

 

r      6.   Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuo­sikokouksessa.

 

7.   Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten

r       nuorisovaihtoon tai

r   yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai

r       liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

 

r      8.   Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari –säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla.

Lahjoitusten yhteissumma on _______ euroa.

 

r      9.   Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut.

 

 (Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4-9 vaatimuksesta.)

 

Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2013 – 2014 anoo Lions Club

 

_­_______________________________________________ r.y. ansioituneelle kauden 2013 – 2014 presidentilleen

 

(nimi)_­_______________________________________________ kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

 

Paikkakunta ja päivämäärä                 ________________________________________________

 

 

 

Allekirjoitukset                                      _____________________________       _____________________________

1. varapresidentti 2013 – 2014                   sihteeri 2013 - 2014

 

(Piirikuvernööri 2013 - 2014 täyttää)

 

Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.

                                                                                                               

 

________________________________________________   107-____________________________________

Paikka ja päivämäärä                                                                            Piiri/Piirikuvernöörin 2013 - 2014 allekirjoitusSuomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin