Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo /

Borgoensis

Joulutori 2017

Klubin kokouskäytäntö 2021 - 2022


 

KAUDEN 2021 – 2022 KOKOUSKÄYTÄNTÖÄ

 

Hyvät veljet!

Kuluneiden vuosien aikana olemme kuulleet valituksia siitä, että klubikokouksemme ovat pelkkiä turhan pitkiä kokouksia eikä yhteiseen seurusteluun ole ollut aikaa. Korostan, että kenenkään viime vuosien pressojen ei kannata kantaa huonoa omaatuntoa, vaan me kaikki olemme olleet mukana tilanteen aikaansaamisessa.

Olemme pienellä ryhmällä (Sven, Gustav, Teemu, Petri ja minä) pyrkineet löytämään ne keinot, joilla edellä mainitut ongelmat poistetaan tai ainakin vähennetään. Keskustelun perusteella olen päätynyt seuraavaan lopputulokseen:

Lähtökohtana meidän tulee muistaa mitkä ovat klubimme tavoitteet:

·         Me palvelemme (se on ehdottomasti kaikkein tärkein ja muut asiat eivät saa ajaa sen yli)

·         Haluamme kasvaa ihmisinä (me voimme edelleen oppia uusia asioita)

·         Pidämme hauskaa (sitä ei pidä unohtaa)

Kokouskäytäntö

Hallituksen kokouksia ei ole joka kuukausi, vaan ne pidetään vain sääntöjen mukaisesti. Hallitus kokoontuu erikseen tarvittaessa. Kuukausikokous on edelleen kuukauden kolmantena maanantaina.

Klubikokous

Kuukausikokous jakaantuu kahteen osaan: Klubikokous, jossa käsitellään esityslistalla olevat asiat. Em. kokous kestää max. yhden tunnin. Sen vuoksi kokouskäytäntöä tulee muuttaa ja se koskee meitä kaikkia. Presidentti toimii kokouksen johtajana ja hän johtaa kokouksen kulkua.

Suurin ”ajansyöjä” viime vuosina on ollut raportointi, jolloin joka kokouksessa jokainen toimikunta/vastuuhenkilö on raportoinut oli aihetta tai ei. Mielestäni ”nyrkkisääntönä” voidaan pitää, että kokouksessa raportoidaan ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä/suunnittelua seuraavaan kokoukseen mennessä. Presidentti raportoi tarpeen mukaan pääkonttorista tulleet tiedotteet.

Edellä kuvattua muutosta meidän täytyy harjoitella ja ehdotuksia otetaan vastaan jo ennen kauden alkua. Muutos täytyy saada aikaan. Tähän lopuksi saarnalle: Jos raportoinnin aihetta sillä kerralla ei ole, niin ei kannata tuntea huonoa omaatuntoa.

Illallinen

Korkeintaan tunnin mittaisen klubikokouksen jälkeen nautitaan illallinen

Klubi –ilta

 

Illallisen jälkeen kokoonnutaan pitämään klubi – iltaa, joka on vapaamuotoinen. Tavoitteena on, että tässä yhteydessä esim. pidetään esitelmä (oma tai vieras), keskustellaan mielenkiitoisesta aiheesta ym. Pressa tai hallitus ei ole yksin vastuussa asioista/teemoista, joista voidaan keskustella/väitellä. Varmasti meillä kaikilla on asioita mielessä, josta haluaa kertoa muille/väitellä, joten sana on vapaa. Politiikka ja uskonto ovat kiellettyjä alueita, vaikka politiikka kuinka kiinnostaisi.

 

 

 

Kokouspaikka Grandissa

Koronasta johtuen meidän kokouspaikkamme toistaiseksi on yhdistetty Segerstråle ja Artlander. Kulkureitti on sama kuin aikaisempaan kokouspaikkaamme.

 

Lopuksi

Muutokset eivät toteudu hetkessä (”Roomaakaan ei poltettu päivässä”) ja usein palataan vanhaan, kun se tunnetaan. Toivon, että nyt onnistumme muutoksessa.

Terveisin

Jorma

PS. Viesti on kahdessa erässä, koska kone ei suostu lähettämään kaikille samalla kertaa. Täytyy tehdä ryhmä kunhan keritään

 

 Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin