Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo /

Borgoensis

Joulutori 2017

Esitesivu

 

LC Porvoo/Borgoensis

 

LC Porvoo/Borgoensis on aktiivisten ja auttamishaluisten lionien yhteisö, joka tekee palvelutyötä suoraan avun tarvitsijoille. Varoja kerätään eri aktiviteettien avulla ja apua jaetaan pääasiassa oman toiminta-alueen, Porvoon tarvitsijoille. Aktiviteetit toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Keräyksistä saatu tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä toimialueelle.
Nuorten perheiden, etenkin lapsiperheiden, ennaltaehkäisevä tukeminen on ydinprojektimme. Turvallinen koti lapsuudessa estää parhaiten myöhempää syrjäytymistä.
Tuemme myös paikkakunnan vähävaraisia, vammaisia, veteraaneja ja invalideja sekä huumeiden vastaista työtä. Jaamme kevätstipendejä koulujen oppilaalle sekä tuemme nuorisovaihtoa.

Vuosittaiset pääaktiviteetit ovat:

1. Vuosikalenteriprojekti, porvoolaisaiheinen taskullinen seinäkalenteri loka-marraskuussa.

2. Jokimarkkinat kesäkuussa jokirannassa ja joulumarkkinat joulukuussa Porvoon vanhan kaupungin Raatihuoneentorilla.

3. Tavarakeräys ”Auta lasta auta perhettä” kerran vuodessa.

Aktiviteettien vuotuinen lahjoitettava tuotto on noin 15.000 euroa.

Tule sinäkin mukaan leijonaksi!

 

Facebook LC Porvoo/Borgoensis

Jäsenhakemuskaavake osoitteessa:
(Linkki vie kansainvälisen liiton sivuille.)

Yleisesite lions-toiminnasta

 

 


LC Porvoo/Borgoensis

 

LC Porvoo/Borgoensis är en sammanslutning av aktiva och hjälpvilliga Lionsmedlemmar som riktar sina hjälpinsatser eller tjänster direkt till dem som behöver hjälp. Vi samlar in medel genom olika aktiviteter och delar ut hjälpen huvudsakligen inom det egna verksamhetsområdet, till hjälpbehövande i Borgå.
Aktiviteterna genomförs tillsammans med våra samarbetspartners. Intäkterna från insamlingarna utdelas oavkortade inom verksamhetsområdet.
Vårt spetsprojekt är att stöda unga familjer, framförallt barnfamiljer i förebyggande syfte. Ett tryggt hem i barndomen motverkar bäst en utslagning längre fram i livet.
Vi stöder också ortens mindre bemedlade, handikappade, veteraner och invalider samt arbetet mot drogmissbruk. Vi delar ut stipendier till skolelever och stöder ungdomsutbyte.

Under året ordnar vi följande huvudaktiviteter:

  1. Årskalenderprojektet, en väggkalender med Borgåmotiv som säljs i oktober-november

  2. Åmarknaden i juni vid Borgå åstrand och julmarknaden i december i Gamla stan på Rådhustorget.

3.  Dagligvaruinsamling vid Borgås köpcentra för utdelning till barnfamiljer - “Hjälp
     barnet, hjälp familjen”, ordnas en gång per år

Vi delar ut ungefär 15 000 euro per år som resultat av aktiviteterna.

Vi söker nya medlemmar – välkommen med!

 

Facebook LC Porvoo/Borgoensis

Anvisningar för ansökan om medlemsskap se :
(Länkad till internationella Lions förbundets hemsida)

Allmänt om Lions verksamheten

 

 

 

 Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin