Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo /

Borgoensis

Joulutori 2017

Korona ohjeita Porvoossa



OHJEITA YHDISTYSTEN KOKOONTUMISIIN PORVOOSSA  Laatinut:  Katja Blomberg, hoitotyönjohtaja/Porvoon kaupunki  Kati Liukko, johtava lääkäri/Porvoon kaupunki, 
• Kokoontumisiin osallistuminen on sallittua vain täysin terveenä  • Noudatetaan turvavälejä  • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa • Aivastaminen ja yskiminen kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan välittömästi sen jälkeen jäteastiaan tai vaihtoehtoisesti yskitään hihaan
 
Kokoontumisten vastuuhenkilöt  Suositeltavaa on, että tapahtumille on määritelty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hygieniaohjeistus ja turvavälit ja muut ohjeistukset toteutuvat tapahtumassa. 
 
Yleisötilaisuuden ja yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla. Tämän vuoksi tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.
 
Suositeltavat ryhmäkoot Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Kts. STM ajantasaiset ohjeet. 
 
Suositeltavat kokoontumisten kestot Ei rajoituksia, jos turvallisuusohjeistukset toteutuvat. 
 
Ohjeita toiminnan sisältöön Riskiryhmään kuuluvien on syytä harkita, onko toimintaan osallistumisella suuremmat hyödyt, kuin niiden riskit. Toiminnan sisällöstä päättää tapahtuman tai toiminnan järjestäjä. Turvavälien (1,5-2 metriä) toteutuminen toiminnassa on tärkeää. 
 
Yhteiskäyttöisiä välineitä (esim. työvälineet tai liikuntavälineet) tulee välttää tai niiden huolellisesta puhdistamisesta huolehtia jokaisen käyttökerran jälkeen.
 
Yhteisiin keittiö-/tauko-/ruoanjakelutiloihin mennessä kädet on pestävä tai desinfioitava huolellisesti ennen muun toiminnan (esim. kahvinkeitto) aloittamista.
 
 
 
    2 (3)
   
   
 25.8.2020  
 
Tarjoilut Tarjoiluiden osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, että jokaisen tarjoilulinjaston alku- ja loppupäässä on käsien pesu- tai desinfiointimahdollisuus.   Ruoan jakoon osallistuvien henkilöiden on suositeltavaa käyttää kertakäyttöhanskoja. Ennen hanskojen laittoa ja niiden poistamisen jälkeen kädet tulee pestä ja desinfioida huolellisesti.
 
Ruoan jakoon osallistuvien henkilöiden on suositeltavaa käyttää suunenäsuojusta.  Kertakäyttöisille astioille on suositeltavaa varata kannellinen jäteastia, johon astiat laitetaan. Jäteastian yhteydessä on suositeltavaa olla käsien pesupiste tai desinfiointimahdollisuus. 
 
Likaisten astioiden kuljetukseen/pesemiseen osallistuvan henkilön on suositeltavaa käyttää kertakäyttöhanskoja. Kädet tulee pestä ja desinfioida huolellisesti ennen ja jälkeen hanskojen käyttöä.
 
Jälkisiivousvastuu Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että tilat siivotaan asianmukaisesti tapahtuman jälkeen. 
 
Erityisesti kosketuspinnat (pöytätasot, ovien kahvat, hanat, wc-tilat) tulee siivota huolellisesti ja riittävän tehokkaalla pesuaineella.
 
Käsihygienia Käsienpesupisteet ja käsihuuhteen sijainti on hyvä merkitä näkyvästi ja niitä tulee olla riittävä määrä tapahtumaan osallistuvien henkilöiden määrään nähden (ruuhkan välttäminen pesupisteillä)
 
Käsien oikea oppinen pesu ja desinfiointi on suositeltavaa ohjeistaa laminoiduilla kuvallisilla ohjeilla (THL) pesupisteiden yhteydessä.
 
Ohjeita retkitoimintaan ohjeita, esim. lyhyt bussimatka tilausravintolaan Suositeltavaa on, että ruuhkaisessa joukkoliikenteessä suojaudutaan kangasmaskilla tai kertakäyttöisellä maskilla. Maskeja jaetaan vähävaraisille, muuten kuntalaiset pääsääntöisesti huolehtivat itse maskien hankkimisesta.
 
Istumapaikka kannattaa valita turvavälit huomioiden, mikäli siihen on mahdollisuus.
 
 
 
 
 
 
    3 (3)
   
   
 25.8.2020  
 
Lähteet:
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytostakansalaisille
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus 
 
https://stm.fi/yleisotilaisuuksien_rajoitukset
 
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin +kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab499dda-3edf65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tiloj


Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin