Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Porvoo /

Borgoensis

Joulutori 2017

Strategia 2018 - 2021

 

KLUBIN STRATEGIA 2018 – 2021

 

1.  Toiminta-ajatus

LC Porvoo/ Borgoensis on  aktiivisten ja auttamishaluisten lionien yhteisö, joka tekee palvelutyötä suoraan avun tarvitsijalle ja kerää varoja aktiviteetein ja jakaa niitä pääasiassa oman toiminta-alueensa avun tarvitsijoille, mutta myös kansainvälisen järjestönsä Lions Clubs Internationalin määrittämiin kohteisiin.

 

 2.  Arvot

Luotettavuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, innokkuus ja luovuus.

 

3.  Klubin tavoitteet

Aktiviteettien tuotto pidetään nykyisellä tasolla eli n. 15.000 euroa/kausi

Ennalta ehkäisevän avun jakaminen oman toiminta- alueensa avun tarvitsijoille,

Klubin tavoitteena on olla keskitasoa paremmin toimiva klubi

Jäsenmäärä ei vähene muuten kuin paikkakunnalta muuton, ikääntymisen tai vastaavan syyn vuoksi. Klubin jäsenmäärä kasvaa ja on vähintään 30 henkeä,

Yhä useampi jäsen on aktiivinen

Klubin jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan, joka näkyy kaikkien aktiivisena toimintana ja vuosittaisessa mielipidetutkimuksessa

Klubin tulee huolehtia siitä, että jäsen saa toiminnasta sen, mikä rekrytointivaiheessa tuli luvattua

 

 4.  Klubin kehittäminen

Kehitetään nykyisiä aktiviteetteja ja laajennetaan niiden liikeideaa.

Klubikokouksia kehitetään siten että yhteisöllisyys korostuu.

Klubikokouksille tehdään koko kaudelle kalenteri josta selviää kunkin kokouksen teema

Klubikokousten yhteisöllisyyttä parannetaan siten että hallinnolliset asiat käsitellään vain hallituksen kokouksissa. Vain tärkeimmät ja sääntöjenmukaiset asiat viedään klubikokousten päätettäväksi.

Tehdään jäsenmielipidekysely toimintakyvystä

 

5.  Klubitoiminnan vireyden varmistaminen

Klubin jäsenmäärä on 3 vuoden kuluessa + 6 lionia ja vähintään jäsentä 17 osallistuu henkilökohtaisesti kokouksiin.

Perehdyttämisohjelman toteuttaminen. Toimitaan kummien vastuulla tsekkilistan mukaan.

Kaikille on nimetty tehtävä ja tieto siitä, miten edistytään klubin tehtävissä.

Ohjelmatoimikunta, juhlatoimikunta ja urheilutoimikunta , järjestävät vierailuja, esitelmiä, vuosijuhlan tai klubijäseniä aktivoidaan järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia kuten sauvakävelyä, vesijuoksua, golfia, keilailua ja käyntejä urheilutapahtumissa

 

6.  Aktiviteetit

Pääaktiviteetit ovat: Vuosikalenteriprojekti sekä järjestetään Joki- ja Joulumarkkinat

Osallistutaan klubin päätöksellä N-piirin ja Lions-liiton aktiviteetteihin.

Auta Lasta auta perhettä tavarakeräys. Kaksi kertaa vuodessa

Aktiviteettitoimikunta ylläpitää aktiviteettipankkia, josta voidaan valita klubille sopiva palveluaktiviteetti

 

 

 

 

 

 

 

7.  Avustukset ja lahjoitukset

Nuorten perheiden ennaltaehkäisevä tukeminen on ydinprojektimme.

Tuetaan paikkakunnan vähävaraisia, vammaisia, huumeiden vastaista työtä, veteraaneja ja invalidejä.

Jaetaan joululahjarahaa yksinhuoltajaperheille yhdessä muiden klubien kanssa.

Jaetaan kevätstipendit koulujen oppilaalle, yhdelle koululle ja kouluryhmälle kerrallaan.

 

8.  Tiedottaminen, sisäinen ja ulkoinen

Uudistetaan, nykyaikaistetaan verkkosivut siten, että ne ovat yhteensopivia N-piirin sivujen kanssa.

Toimitetaan tiedotteita N- piirin verkkosivuille ja Lions- lehteen

Paikallislehtien ja radion toimittajia kutsutaan tapahtumiin.

 

9.  Klubin ulkopuolinen ja kansainvälinen toiminta

 Oma- aloitteinen yhteydenotto alueen muihin klubeihin ja mennään mukaan heidän kutsumiinsa toimintoihin.

Ylläpidetään yhteistyötä saksalaisen ystävyysklubin LC Königsbrückin kanssa.

Osallistutaan aktiivisesti sekä N- piirin, Lions - liiton että kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Valmistaudutaan N- piirin hallitustehtäviin ja ehdotetaan klubista ehdokkaita sekä lohkon  puheenjohtajaksi että aluejohtajaksi.

 

 


***************************************************** VANHA ******************************************************


KLUBIN STRATEGIA 2017 – 2018

 

1.  Toiminta-ajatus

LC Porvoo/ Borgoensis on  aktiivisten ja auttamishaluisten lionien yhteisö, joka tekee palvelutyötä suoraan avun tarvitsijalle ja kerää varoja aktiviteetein ja jakaa niitä oman toiminta- alueensa avun tarvitsijoille, mutta myös kansainvälisen järjestönsä Lions Clubs Internationalin määrittämiin kohteisiin.

 

2.  Arvot

Luotettavuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, innokkuus, luovuus.

 

3.  Klubin tavoitteet

Klubin tavoitteena on olla keskitasoa paremmin toimiva klubi, jolle on ominaista seuraavat asiat:

·      Klubin jäsenmäärä kasvaa ja on vähintään 40 henkeä, jäsenmäärän lisääminen on helppoa

·      Klubin jäsenten keski-ikä on 60 vuotta ja alenee

·      Jäsenmäärä ei vähene muuten kuin paikkakunnalta muuton, ikääntymisen tai vastaavan syyn vuoksi eli    vaihtuvuus on pieni

·      Yhä useampi jäsen on aktiivinen

·      Klubin jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan, joka näkyy kaikkien aktiivisena toimintana ja vuosittaisessa mielipidetutkimuksessa

·      Aktiviteettien tuotto pidetään nykyisellä tasolla eli n. 15.000 euroa/kausi

 

4.  Klubin kehittäminen

·      Uuden sellaisen palveluaktiviteetin ideointi ja käynnistäminen, joka on klubille omaleimainen. Siihen asti turvataan ja kehitetään nykyisiä aktiviteetteja ja laajennetaan niiden liikeideaa. Aktiviteettitoimikunta ylläpitää edellisellä kaudella kerättyä aktiviteettipankkia, josta voidaan valita klubille sopiva palveluaktiviteetti.

·      Klubikokouksia kehitetään siten että yhteisöllisyys korostuu. Klubikokouksille tehdään koko kaudelle kalenteri josta selviää kunkin kokouksen teema.

·      Klubikokousten yhteisöllisyyttä parannetaan siten että hallinnolliset asiat käsitellään vain hallituksen kokouksissa. Vain tärkeimmät ja sääntöjenmukaiset asiat viedään klubikokousten päätettäväksi.

·      Hallituksen kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille veljille sähköpostitse.

·      Strategian 2013 – 2014 tarkistaminen. Klubi suorittaa määräajoin kehityskeskusteluja, joissa veljet voivat vapaasti tuoda esiin ajatuksiaan klubin parhaaksi. Lisäksi järjestetään jäsenmielipidekysely toimintakyvystä. Tulokset analysoidaan ja sen tulos tiivistetään tarvittaviin strategisiin keinoihin ja toimenpiteisiin.

·      Lady-toimintaa kehitetään luomalla sille järjestäytyneemmät puitteet.

 

5.  Klubitoiminnan vireyden varmistaminen

·      Klubin jäsenmäärä on 3 vuoden kuluessa 40 lionia ja vähintään jäsentä 25 osallistuu henkilökohtaisesti    

       kokouksiin.

·      Jäsenhankinta on aktiivista ja jatkuvaa.

·      Jäsenkadon estäminen.

·      Sukupolven vaihdos on tosiasia. Uusia lioneja tarvitaan.


·      Uusien veljien rooli:

-          Perehdyttämisohjelman toteuttaminen. Toimitaan kummien vastuulla tsekkilistan mukaan.

-          Kaikille on nimetty tehtävä ja tieto siitä, miten edistytään klubin tehtävissä.

-          Kehitetään klubille omaa kummikoulutusta.

·      Klubikokouksien yhteydessä järjestetään ruokailu sekä esitelmiä, vierailuja tai muuta ohjelmaa

·       Klubijäseniä aktivoidaan järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia kuten sauvakävelyä, vesijuoksua, golfia, keilailua ja käyntejä urheilutapahtumissa.

 

6.  Aktiviteetit

·      Ylläpidetään ja laajennetaan nykyisiä aktiviteetteja kunnes uusi aktiviteetti on kehitetty.

·      Edellisellä kaudella kehitetty Vuosikalenteriprojekti toteutetaan sekä järjestetään Joki- ja Joulumarkkinat

·      Palveluaktiviteetteja suoritetaan ja klubille kehitetään oma nimikko-palveluaktiviteetti.

·      Osallistutaan klubin päätöksellä N-piirin ja Lions-liiton aktiviteetteihin.

 

7.  Avustukset ja lahjoitukset

·      Nuorten perheiden tukeminen on ydinprojektimme.

·      Tuetaan paikkakunnan vähävaraisia, vammaisia, huumeiden vastaista työtä, veteraaneja ja invalidejä.

·      Jaetaan joululahjarahaa yksinhuoltajaperheille yhdessä muiden klubien kanssa.

·      Jaetaan kevätstipendit koulujen oppilaalle, yhdelle koululle ja kouluryhmälle kerrallaan.

·      Lions-Ritari rakennusmestari Esa Minkkisen muistorahasto jakaa stipendejä ammattikoulujen rakennus-         alan oppilaille.

 

8.  Tiedottaminen, sisäinen ja ulkoinen

·      Uudistetaan, nykyaikaistetaan verkkosivut siten, että ne ovat yhteensopivia N-piirin sivujen kanssa.

·      Toimitetaan tiedotteita N- piirin verkkosivuille ja Lions- lehteen

·      Paikallislehtien ja radion toimittajia kutsutaan tapahtumiin.

 

9.  Klubin ulkopuolinen ja kansainvälinen toiminta

·      Oma- aloitteinen yhteydenotto alueen muihin klubeihin ja mennään mukaan heidän kutsumiinsa toimintoihin.

·      Ylläpidetään yhteistyötä saksalaisen ystävyysklubin LC Königsbrückin kanssa.

·      Osallistutaan aktiivisesti sekä N- piirin, Lions - liiton että kansainvälisiin tilaisuuksiin.

·      Valmistaudutaan N- piirin hallitustehtäviin ja ehdotetaan klubista ehdokkaita sekä lohkon että aluepuheen-       johtajaksi.

 

 

 

 

________________         _________________       ___________________       __________________

Pastpresidentti 2017-18   Presidentti 2017-18         I Varapresidentti 2017-18    II varapresidentti 2017- 2018

Gustav Lund                     Toni Mielikäinen                Miika Niinikoski                 Jarmo KostianSuomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin