Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-A

LC Salo-Uskela

Tee avustushakemus klubillemme

 

Hakuohjeet

 

LC Salo-Uskela jakaa vuosittain hakemusten perusteella avustuksia. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti mm. oman paikkakunnan nuorison koulutus-, kulttuuri- ja kuntoutustoimintaa harjoittaville järjestöille ja yhteisöille sekä vanhusväestölle ja sotien veteraaneille että muille avun tarpeessa oleville.


Hakemus


Avustushakemus voidaan tehdä oheisella sähköisellä lomakkeella tai erillisellä kirjallisella hakemuksella, joista löytyvät samat tiedot. Sähköinen hakemus tulee tehdä omalla nimellään tai nimenkirjoitusoikeutetut henkilöt  yhdistyksensä puolesta. Kirjalliset hakemukset tulee hakijan allekirjoittaa.

 


Hakuaika ja rahoituspäätökset


Avustusten mahdollinen hakuaika ilmoitetaan klubin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla sekä mahdollisesti myös Salon alueella ilmestyvässä paikallislehdessä. Päätökset avustusten myöntämisestä tekee LC Salo-Uskelan hallitus. Myönnetyistä avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla tai postitse. Kirjallisesti lähetettyjä hakemuksia ei palauteta. LC Salo-Uskela ei sitoudu tukemaan kaikkia hakemuksensa lähettäneitä kohteita tai kohdetta myönnettyä avustusta laajemmin. Avustus maksetaan klubikokouksen jälkeen, jossa hallituksen tekemät avustuspäätökset on saatettu tiedoksi. Myönnetty avustus on käytettävä hakemuksen mukaisesti. LC Salo-Uskela pidättää oikeuden myöntää avustuksia myös muihin kuin hakijoiden esittämiin kohteisiin. Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen käytöstä kahden kuukauden kuluessa vapaamuotoinen selvitys. Avustusehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry A-piiri A-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin