Finlands Lionsförbund rf, distr. 107-O

LC Terjärv

LIONS CLUB TERJÄRV r.f.

 

LC Terjärv r.f. grundades 1965.

 

Klubben har drygt 20 medlemmar.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna med i vår klubb.

 

Verksamheten går ut på att hjälpa bl.a. sjuka, handikappade, åldringar och andra hjälpbehövande på lokal nivå.

Klubben stöder också idrotts- och kulturverksamheten

i Terjärv.

 

Skriftliga ansökningar om bidrag för allmännyttiga ändamål kan riktas till klubbens styrelse.

 

 

 

 Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry O-piiri O-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin