Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Vantaa /

Hakunila

Keitä me olemme

Jäsenyys Lions klubissa

Lions klubin jäseneksi kutsutaan. Klubien säännöissä määritellään tarkemmin jäsenyyden ehtoja. Suomessa on klubeja, joiden jäseninä on vain naisia tai miehiä sekä myöskin sellaisia klubeja, joissa jäsenet voivat olla joko miehiä tai naisia. Hakunilan klubi on ns. miesklubi.

Klubin jäseneksi kutsutaan. Jäsenehdokkaalla on klubin jäsen kummina, joka esittelee ehdokkaan klubikokoukselle. Klubikokous, joka on klubin ylin päättävä elin, päättää jäsenen hyväksymisestä.

Klubin hallinto

Keväisin klubikokous valitsee seuraavan toimikauden (1.7. - 30.6.) presidentin ja hallituksen. Klubin hallitus hoitaa klubin juoksevien asioiden hoitamisen.

 

Pääaktiviteettimme on talvitapahtuma Hakunilan urheilupuistossa.

Keväällä jaamme Hakunilan suuralueen 7 koululle stipendejä.

 

Kotimainen numero 486

 

Klubin perustamispäivä 18.04.1969  
Charter Night  24.10.1969

 

Lähetä presidentille sähköpostia, jos haluat liittyä mukaan toimintaan tai haluat lisätietoja Lions toiminnasta


Presidentti
Jorma Venäläinen

 

 

 


 

 

Webmaster: juha.kihlstrom@gmail.com


Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin