Studia Generalia

Studia Generalia keräsi runsaasti kiinnostunutta yleisöä Martinlaakson koululle. Asiantuntijaluennoitsijat saivat kiitosta. Tässä taputetaan ilmavalvontalotta Irma Lähdesmäelle.

Painava  juhlavuoden yleisöluentojen sarja Vantaalla

Lionsklubit ovat juhlineet Suomen satavuotista itsenäisyyttä hyvin monella eri tavalla. Kuusi vantaalaista klubia päätyi järjestämään  Studia Generalia -yleisöluentojen sarjan loka-marraskuussa 2017. Luennoitsijoiksi pyydettiin joukko maan merkittäviä vaikuttajia ja oman alansa asiantuntijoita. Niinpä tilaisuudet keräsivätkin runsaan ja kiinnostuneen yleisön kuuntelemaan luentoja yhtä hyvin Suomen menneisyydestä kuin tulevaisuudenkin hahmotelmista.

 

Luentosarjan aineisto löytyy täältä.


Ohjelma ja luennoitsijat olivat:

 

24.10.2017

Suomalaisten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus muuttuvassa maailmassa

 • Antti Pelttari, Suojelupoliisin päällikkö
 • Heikki Koskelo, kenraaliluutnantti
 • Pertti Torstila, Ulkoministeriön pitkäaikainen valtiosihteeri ja SPR:n puheenjohtaja
 • Irma Lähdesmäki, sota-ajan ilmavalvontalotta

 

31.10.2017

Suomen alueet ja väestö murrosten ja muutosten keskellä

 • Markus Rapo, Tilastokeskus, yliaktuaari, väestörakenne- ja väestöennustetilastot
 • Elina Kiiski Kataja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, ennakointi, johtava asiantuntija
 • Tomi Henriksson, Vantaan kaupunki, asumisasioiden päällikkö
 • Hussein al-Taee, CMI, Irak-ohjelman johtaja

 

7.11.2017

Suomen koulutus-, tiede- ja kulttuurielämän kunniakas historia ja tulevaisuuden näkymät

 • Ilkka Niiniluoto, tieteen akateemikko, professori, Helsingin yliopiston emeritusrehtori ja -kansleri
 • Maria-Liisa Nevala, professori, filosofian tohtori, Suomen Kansallisteatterin eläkkeellä oleva pääjohtaja
 • Jorma Kauppinen, Opetushallitus, johtaja, yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
 • Elina Lehto-Häggroth, Vantaan kaupunki, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja

 

Yleisöluentosarja järjestettiin Vantaalla Martinlaakson koululla. Juontajina Pekka Markkula ja Pentti Salmi. Tarjoilusta vastasi LC Vantaa / Helsinge Raija Sarantilan johdolla. Valmistelutoimikunnan puheenjohtaja oli Pentti Salmi.

 

Tilaisuuksien järjestäjinä olivat Länsi-Vantaalla toimivat kuusi lionsklubia:

 

LC Vantaa/Etelä                 LC Vantaa/Helsinge

LC Vantaa/Hämeenkylä     LC Vantaa/Kaivoksela 

LC Vantaa/Pähkinärinne    LC Vantaankoski-Vandaforsen 

 

 

Oheisen luentoaineiston nettiä varten on koostanut työryhmä, johon on kuulunut puheenjohtajana Pentti Salmi, kuvaajana Antti Tuomikoski ja sivujen toteuttajana Thorleif Johansson.

 

.

Antti Pelttari

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on toiminut valiokuntaneuvoksena eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnissa, Sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtajana sekä sisäministeri Anne Holmlundin poliittisena valtiosihteerinä. Suojelupoliisin päällikkönä hän on ollut vuodesta 2011.


Lue lisää


Heikki Koskelo

Uransa aikana kenraaliluutnantti Koskelo on palvellut useissa joukko-osastoissa, sotakorkeakoulussa ja pääesikunnassa sekä Kyproksella olleen suomalaisen pataljoonan operatiivisen toiminnon päällikkönä. Hän on toiminut Kainuun Prikaatin, Kaakkois-Suomen Sotilasläänin ja Itäisen maanpuolustusalueen komentajana. Koskelo tunnetaan sotahistorian osaajana erityisalanaan Salpalinja.


Lue lisää


Pertti Torstila

Pitkän uran Suomen ulkoasiainministeriössä tehnyt virkamies ja diplomaatti. Suurlähettiläänä Unkarissa, Kroatiassa ja Tukholmassa, sekä Suomen Etyk-suurlähettiläänä Wienissä. Ulkoministeriön poliittisen osaston aseidenriisunnan ja turvallisuuspolitiikan toimiston päällikkönä ja poliittisen osaston päällikkönä, sekä ulkoasiainministeriön valtiosihteerinä. Vuodesta 2014 Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana.


Lue lisää


Irma Lähdesmäki

Irma Lähdesmäki on kuulunut useisiin vapaaehtois-järjestöihin jo nuoruudestaan alkaen, mm. Helsingin seudun sotaveteraanipiiri, Suomen sotaveteraanliitto, Lottaperinneyhdistys ja Tammenlehvä-perinneyhdistys. Työuransa hän on tehnyt Lapin lääninhallituksessa Rovaniemellä. Nykyään hän asuu Helsingissä.


Lue lisää


Markus Rapo

Yliaktuaari Markus Rapo on Tilastokeskuksessa väestörakenne- ja väestöennustetilastojen asiantuntija. Vuonna 1865 perustettu Tilasto-keskus toimii tilastointia varten perustettuna viranomaisena. Sen tehtävänä on tukea demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tutkimusta tuottamalla yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Sen keräämät tilastot kertovat Suomen valtion kehityksestä ja suoma-laisten elämässä tapahtuneista muutoksista. Tilastot ovat suomalaisen yhteiskunnan kuva ja ne kertovat, että Suomi on kansainvälisissä vertailuissa maailman kärkeä.


Lue lisää


Elina Kiiski Kataja

Elina Kiiski Kataja on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, oli vuonna 1967 eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. Sille annettiin tehtäväksi huomisen menestyvän Suomen rakentaminen. Sitra etsii ihmislähtöisiä toiminta-malleja ja vauhdittaa kestävää liiketoimintaa. Elina Kiiski Katajan työtä on tarttua yhteiskunnassa tapahtuviin tulevaisuudessa merkittäviin kehityskulkuihin ja etsiä tietoa niihin liittyvistä mahdollisuuksista, uhkakuvista ja ratkaisuista. Elina Kiiski Kataja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hänellä on kokemusta yhteiskunnallisesta koulutuksesta.


Lue lisää


Tomi Henriksson

Tomi Henriksson on Vantaan Kaupungin asumis-asioiden päällikkö. Vantaan kaupungin asunto-poliittisena päätavoitteena on, että jokaiselle vantaalaiselle löytyy tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. Asumisasioiden yksikkö hoitaa viranomaistehtäviä päätehtävänään kehittää Vantaan asumisoloja ja luoda asuntotuotannolle edellytyksiä yhteistyössä rakennuttajien, rakentajien ja sijoittajien sekä Vantaan kaupungin eri toimialojen kanssa.


Lue lisää


Hussein al-Taee

Hussein al-Taee toimii CMI:ssä Irak-ohjelman johtajana. CMI (Crisis Management Initiative) on rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaaren perustama suomalainen konfliktin-ratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Hussein al-Taee tuli perheensä mukana Irakista Suomeen kiintiö-pakolaisena vuonna 1993 ensin Valkeakoskelle ja sitten Vantaalle.


Lue lisää


Ilkka Niiniluoto

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 10.3.2017 akateemikon arvonimen emeritusprofessori Ilkka Niiniluodolle. Ilkka Niiniluoto on tehnyt merkittävän uran tiedeyhteisössä ja yliopistomaailmassa. Hän on ollut Helsingin yliopiston matematiikan apulaisprofessori 1973-1977, teoreettisen filosofian professori 1977-2014, rehtori 2003-2008 ja kansleri 2008-2013. Filosofina hän on kirjoittanut laajasti tieteen luonteesta ja tieteellisestä ajattelusta. Ilkka Niiniluoto on lukuisien kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten seurojen jäsen ja on toiminut monissa merkittävissä  kansainvälisissä ja kansallisissa luottamustehtävissä. Koko uransa ajan hän on ollut aktiivinen ja monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija.


Lue lisää


Maria-Liisa Nevala

Maria-Liisa Nevala, professori, filosofian tohtori ja Suomen Kansallisteatterin eläkkeellä oleva pääjohtaja, on omien sanojensa mukaan palvellut kahta herraa, teatteria ja yliopistoa. Opiskelu Helsingin yliopistossa synnytti hänessä kipinän tutkimukseen. Työskentely Helsingin Kaupunginteatterissa sytytti vuorostaan teatterikipinän. Tätä seurasi yli kahden vuosikymmenen jatkunut tutkimustyö ulkomailla ja Helsingin yliopistossa, jossa hän toimi kotimaisen kirjallisuuden professorina ja laitoksen johtajana monine hallinnollisine tehtävineen. Hän otti v. 1992 vastaan kutsun Suomen Kansallisteatterin pääjohtajan tehtävään, josta jäi eläkkeelle v. 2010. Yliopistokoulutus mahdollisti työskentelyn teatterinjohtajan tehtävässä. Ympyrä sulkeutui, kun hän Teatterikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana oli toimikunnassa laatimassa uuden Taideyliopiston toiminnan periaatteita. Tässä työssä hän sai käyttää yliopistosta ja teatterista kertynyttä osaamistaan ja ammattitaitoaan. Eläkevuosinaan hän on voinut keskittyä kirjoittamiseen, omien sanojensa mukaan suureen intohimoonsa.


Lue lisää


Jorma Kauppinen

Jorma Kauppinen toimii Opetushallituksessa yleissivistävä koulutus- ja varhaiskasvatus -osaston johtajana. Osaston toimialaan kuuluvat mm. varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, valmistava opetus ja koulutus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja Eurooppa-koulut. Osasto käsittelee mm. toimialaansa kuuluvien opetus- ja kasvatussuunnitelmien perusteiden, suositusten ja normipäätösten valmistelua, kehittämistä, toimeenpanoa ja toteuttamisen seurantaa sekä opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämistä. Osasto käsittelee näiden tehtävien hoitoon liittyviä valtionavustuksia. Sen tehtäviin kuuluu myös yhdessä  ylioppilastutkintolautakunnan kanssa ylioppilastutkinnon kehittämiseen liittyvät asiat.


Lue lisää


Elina Lehto-Häggroth

Elina Lehto-Häggroth on ollut Vantaan sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtaja vuodesta 2008 lähtien. Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata opetuslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan alaisesta toiminnasta. Vantaalla sivistystoimeen kuuluu: varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso- ja aikuiskoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut, ruotsinkieliset palvelut varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Henkilöstöä toimialalla on yhteensä kuutisen tuhatta.


Lue lisää


Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin