Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Tärkeää nettisivuasiaa!!!

Suomen Lions-liitto on sulkemassa ftp-palvelimensa 30.6.2015. Tärkein syy tähän on sivujen turvallisuuden parantaminen.

 

Muutoksen perustelut

 

Ensinnäkin: nykyinen tilanne on osoittautunut hankalaksi tietoturvan kannalta. Nykyisessä toimintamallissa klubin sivuston turvallisuus on perustunut sivujen tekijän omaan valveutuneisuuteen.  Jos jokin yksittäinen klubi on käyttänyt esimerkiksi vanhentuneita Joomla- tai Word Press-versioita, niin niiden sisältämät mahdolliset tietoturvauhat ovat merkinneet uhkaa myös muille Suomen Lions-liiton palvelimella oleville klubeille. Tästä on ollut esimerkkejä.

 

Toiseksi: FTP on ollut hyvä tapa siirtää ja rakentaa sivuja palvelimelle, mutta nykyään on siirrytty joustavampiin, julkaisujärjestelmiin perustuviin ratkaisuihin. Uusissa julkaisujärjestelmissä hyvä käyttöliittymä on helpottanut sisällön tuottamista merkittävästi. Samalla sivujen tietoturvasta huolehtiminen on siirtynyt julkaisujärjestelmäpalvelun tarjoajalle.

 

Kolmanneksi: monissa klubeissa on käynyt niin, että klubin sivustot aikanaan rakentanut on siirtynyt muihin tehtäviin tai on lähtenyt klubista ilman, että tieto ja taito klubin sivujen ylläpidosta olisivat siirtyneet seuraajille.

 

Neljänneksi: muutos koskee vain niitä klubeja, joiden sivut ovat Suomen Lions-liiton palvelimella. Se ei siis koske esimerkiksi e-clubhouse- tai Verkkoviestin-palvelua käyttäviä.

 

 

Edessä olevat tehtävät, jos klubisi sivut ovat FTP-palvelimella!!!!!

 

Ensinnäkin: Kaiken kaikkiaan näitä tunnuksia on tällä hetkellä 813, mutta 292 niistä on tiettävästi vanhentuneita. Pyydänkin nyt Sinua tarkistamaan klubisi nettisivujen ylläpitäjältä, käyttääkö hän tunnuksia sivujen tekemiseen ja ylläpitoon vai ovatko klubisi sivut vanhentuneet tai sijaitsevat jonkun julkaisujärjestelmän tarjoajan palvelimilla.

 

Toiseksi: klubisi tulisi miettiä, minne siirtää nykyiset sivut. Nettisivujen yleisiä palveluntarjoajia on lukuisia, mutta erityisesti Lions-toimintaan erikoistuneita on Suomessa kaksi:

 

  • Kansainvälinen e-clubhouse ()
  • Verkkoviestimen Lions-viestintäsovellus ()

 

Edellinen on kansainvälisen Lions-organisaation tarjoama maksuton kotisivujen julkaisujärjestelmä. Jälkimmäinen on suomalainen, maksullinen, mutta pelkkien kotisivujen tekemistä laajempi lionsviestinnän työkalu.

 

Tarjolla on toki monia muitakin julkaisujärjestelmiä: Joomla, Word Press, Yhdistysavain... Klubisi webmaster tuntee varmaan niitä.

 

Kolmanneksi: nykyisten sivujen käyttökelpoiset sisällöt tulee ottaa talteen. Turhaa aineistoa ei kuitenkaan kannata siirtää… Lähetämme tarkemmat ohjeet sisällön talteenotosta, kun saamme Sinulta tiedon, kuka klubissasi siirtoa hoitaa.

 

Neljänneksi: nyt on hyvä tilaisuus pohtia klubissa, mihin klubin nettiviestintä pyrkii. Näistä asioistahan on viime vuosina pidetty verkkoviestinnän päiviä, joihin Sinunkin klubisi edustaja on ehkä osallistunut.

 

 

Tulevaisuuteen tähtäävää mietittävää

 

Klubissa kannattaa nyt miettiä muun muassa:

 

  • Kenelle nettiviestintä on suunnattu?
  • Miten taataan sivujen katkoton ylläpito ilman sisällölliseen tai tekniseen osaamiseen liittyviä katkoja?
  • Miten klubin sivujen ulkoasu liittyy meneillään olevaan Lions-brändiin siten, että hyödynnetään yhtenäisen ulkoasun tuoma luotettavuuden ja julkisuuden lisäarvo?

 

Mietittävää on myös siinä, voiko klubisi hyödyntää piirin tuottamaa aineistoa automaattisesti omilla sivuillaan. Tällainen toimintamalli helpottaa ylläpitäjän työtä ja mahdollistaa oleellisen tiedon nopean ilmestymisen klubisi sivuille.

 

Edelleen: millaista yhteyttä sosiaaliseen mediaan julkaisujärjestelmä tarjoaa. Entä: ovatko sivut responsiiviset siten, että ne toimivat luontevasti myös kännykässä ja tabletissa?

 

Onko julkaisujärjestelmässä hyvä suljettu sivusto (intranet) jäsenille? Löytyykö siitä klubikalenteri? Entä kartta helpottamaan aktiviteetti- tai klubikokoontumispaikkojen löytymistä?

 

Paljon on siis mietittävää. Mutta kaiken kaikkiaan edessä oleva muutos on mahdollisuus parantaa klubin verkkoviestintää. Klubissa kannattaa käydä keskustelua esimerkiksi siitä, onko klubi netissä luotettavan Lions -brändin osa vai pieni sivusto omine erityis- ja ikävä kyllä: usein myös vanhentuneine piirteineen.

Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin