Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Kausi 2022- 2023  Verksamhetsperioden 2022 - 2023


Lions klubit ja niiden jäsenet ovat avaintoimijoita Lions toiminnassa. Nämä klubit ovat osa kansainvälisesti luotettua hyväntekeväisyysjärjestöä, joka on maailman suurin. Kerhojen tarkoituksena on kannustaa palveluhenkisiä jäseniä yhteiseen hyväntekeväisyystoimintaan. Ansaita tarjoamalla palvelua yhteisössä, täyttämällä humanitaariset tarpeet ja edistämällä rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä.

Lionsklubbarna samt deras medlemmar är centrala aktörer inom Lionsverksamheten. Dessa klubbar hör till en internationellt pålitlig välgörenhetsorganisation som är världens största. Klubbarnas syfte är att uppmuntra servicevilliga medlemmar till gemensam välgörenhetsverksamhet. Att tjäna genom att ge service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja för fred och internationell förståelse.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet! 

Välkommen till nya och gamla medlemmar!terv. Piirikuvernööri Michael Kronlund

webmaster/ viestintävastaava Riitta Ojantakanen


Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin