Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Lions Quest 2022- 2023

elamisentaitoja_lq_-liikuntaseurakoulutus_kokkola_174_ja_2442023(1).pdfelamisentaitoja_lions_quest_-peruskoulutus_kokkola_16-1722023(1).pdfquest_esite_klubeille_2022-23_o-piiri(1).pdfLQ-elämisentaitoja -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
 
Koulutuksessa osallistuja valmennetaan ja rohkaistaan käyttämään toiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten itseluottamusta, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, hyvinvointiosaamista ja samalla edistetään oppimista.
 
Koulutuksesta osallistujat saavat itselleen opettamansa ikäkaudelle sopivan materiaalin sekä paperisena että sähköisenä versiona.


Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat vaarassa syrjäytyä. Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

 

Lionsjärjestöllä on tutkimukseen perustuva apuväline, jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta.

 

Apuväline on kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus. Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.

 

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta. Tänä aikana on ohjelman käyttäjiksi koulutettu jo lähes 20.000 opettajaa ja muuta kasvattajaa.

 

 

LIONS QUESTIN SISÄLTÖALUEET

 

1. Turvallinen ryhmä

  • Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

 

2. Itseluottamus ja päätöksenteko

  • Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

 

3. Vuorovaikutus

  • Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona, koulussa ja vapaa-aikana

 

4. Tunteet

  • Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

 

5. Terveys

  • Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteen muokkaaminen

Yhteyshenkilö
Rauno Ojantakanen
puh. 044 4393444

Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin