Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-D

LIONS D-PIIRI

KORONAN VAIKUTUKSIA KLUBITOIMINTAAN -kyselyn tuloksia

Vain reilu neljännes piirin klubeista toimii samalla aktiivisuudella kuin ennen koronaa.

D-piirissä on 61 klubia. Halusimme selvittää, kuinka piirin klubit toimivat korona-aikana.


Kysely tehtiin Google Forms tiedostona joulukuun alussa. Se julkaistiin ja vastaamista pyydettiin pääasiassa piirin Facebook-ryhmän kautta. Vastaamista muistutettiin usein ja vastausaikaa oli riittävästi. 

Kyselyllä haluttiin selvittää kokonaisnäkemystä klubikokousten ja klubin hallituksen kokousten pidosta korona-aikana. Kuinka ja miten toimitaan?

Lisäksi haluttiin löytää vastaus kuinka jäsenet käyttävät Facebookia, vai käyttävätkö? Piirin Facebook-ryhmässä on yli 400 jäsentä, mutta kuinka ryhmän jäsenyys on jakautunut klubeihin. Välittyykö tieto? - Kuinka klubien jäsenet haluaisivat saada tietoa ja onko kiinnostusta etäkokouskoulutuksiin?

  
Kyselyyn voi vastata anonyymisti, vain klubin nimeä kysyttiin. Näin selvitettiin tiedon kulkua klubiin ja klubissa, sekä klubin reagointia sähköiseen viestintään.

 

Vastauksia saatiin 29:stä klubista, siis vain alle puolet piirin klubeista reagoi kyselyyn. 


Kysymyksiä oli seitsemän. Vastausaikaa oli kuukausi, vuoden 2020 loppuun asti. Riittävällä vastaamisajalla pyrittiin saamaan mahdollisimman monen klubin vastaukset, mutta vain, jos tieto kyselystä tavoittaa klubin. 

 

Kyselyn tulokset löytyvät molemmista tiedostoista. Pdf-tiedosto on laajempi.

Tuloksia ja tietoja voi vapaasti lainata.

 

Timo Joukanen 
D-piirin viestintä ja koulutus

 

 

 

D-piirin_kyselyn_tulokset_122020.pptx   

D-piirin_jasenkysely_122020_tulokset.pdf 

 

 

 

 

Sivuston ylläpito


Seuraa meitä
Facebook