Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-D

LIONS D-PIIRI

Näin asioit säätiön kanssa

 

 

 

Lions Clubs Internationalin Säätiö (LCIF) on perustettu tukemaan lions-klubien ja yhteistyökumppaneiden palvelutyötä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin, antaen toivoa ja parantaen ihmisten elämää humanitaaristen palveluhankkeiden ja apurahojen avulla.

 

LCIF:n toiminta

LCIF palvelee ihmisiä neljällä päätoiminta-alueella: näön suojelu, nuorison tukeminen, hätäavun jakaminen ja humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen. Säätiön toiminta on vastuullista ja läpinäkyvää. Säätiön hallinto ja markkinointi rahoitetaan pääoman sijoitustuotolla, joten säätiölle tilitetyt varat menevät lyhentämättöminä kohteisiin. LCIF on palkittu Financial Times-lehden selvityksessä 2007 maailman luotettavimpana yhteistyökumppanina, ja sillä onkin eri hankkeissaan useita niin yksityisiä kuin valtiollisia vahvoja yhteistyökumppaneita. Tuloistaan valtaosan LCIF saa lahjoituksena lion-jäseniltä, 75% Melvin Jones Fellowship-ohjelman kautta.

 

Lahjoitusten tekeminen

Helpoin tapa maksaa on avata LCIF:n nettisivu: www.lcif.org/donate ja siirtää varat nettilomakkeen täytön jälkeen joko luottokortilla tai PayPal:lla. Toinen mahdollisuus on suora pankkisiirto, joka onnistuu kotikoneella nettipankkien kautta. Kun näillä maksutavoilla valitsee valuutaksi US dollarin, ei tarvitse miettiä valuuttakursseja. Useimmilla piireilläkin on vielä pankkitili LCIF-maksuja varten. Muista välittää tieto maksajasta, ml. piiri ja klubi sekä klubin kv numero, maksun kohteesta ja toivotuista palkitsemistavoista. Käteiselläkin (USD) voi maksaa mm. kansainvälisessä vuosikokouksessa LCIF:n tiskillä. Lisätiedot ja opastus LCIF piirivastaava tai sähköpostilla: , p. +1-630-203-3836.

Kampanjan 100: LCIF Palveluvoimaa yhteydessä lisätään vielä uusia maksutapoja, mm. toistuva lahjoitus. 

 

LCIF:n pankki: 

JP Morgan Chase Bank,                                         
N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago,                                                 

ABA-reititysnumero: 021000021                                                                               

Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation

Tilinumero 754487312 (Käytä ehdottomasti tätä tilinumeroa.)

Swift-tunnus: CHASUS33

 

Postiosoite:      

Lions Clubs International Foundation

 

300 W. 22nd St., Oak Brook,  

IL 60523-8842, USA

 

Apurahat

Säätiö myöntää apurahoja neljällä eri palvelualueella: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaarinen työ.

 

Humanitaariset apurahat:

- Vastaavan summan apurahat (aiemmin tavalliset apurahat). 50 tai 25% omaosuus, vähintään 10.000 ja enintään 100.000 USD
suurimittaisiin humanitaarisiin projekteihin kuten koulut, terveydenhuollon yksiköt, vammaisten keskukset

- Lions Quest. Enintään 25.000 USD piirille ja 100.000 USD moninkertaispiirille.

- Diabetes. Piiri enintään 100.000 USD, moninkertaispiiri enintään 200.000 USD.

- Humanitaarisen palkinnon voittaja (250.000 USD apuraha) julkistetaan Kv vuosikokouksessa)

Nimetyt apurahat

Säätiön tiettyyn hankkeeseen myöntämät apurahat, esimerkiksi pakolaisapu Euroopassa ja tuhkarokkokampanja. 

 

Apurahat leoille (uusi kategoria)

Leojen palveluprojektien tukemiseen. Piiritasolla enintään 2500 USD ja moninkertaispiirissä enintään 5000 USD/vuosi.

 

Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla (uusi kategoria)

Piiri tai klubi voi saada 15% palautuksen kauden aikana tekemistään lahjoituksista (piiri vähintään 10.000, klubi 5.000 USD)

 

Hätäapurahat

- Hätäapuvalmiuden apuraha piireille, jotka yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa suunnittelevat tuleviin katastrofeihin varautumista. Enintään 10.000 USD.

- Hätäapurahat piireille, joita on kohdannut luonnonkatastrofi. Välittömiin tarpeisiin kuten ruoka, vesi, vaatteet, lääkintätarpeet. Enintään 10.000 USD.

- Paikkakunnan avustustyön apurahat lyhyen aikavälin siivous- ja korjauskuluihin, kun välitön hätä on ohi. Enintään 20.000 USD.

- Suurtuhoapurahat pitkän aikavälin rakennusprojekteihin suuren mittakaavan luonnonkatastrofeissa. Ei ole haettavissa, kv. presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja päättävät muun muassa Meksikon ja Italian maanjäristykset 2016, Hurrikaani Harvey USA:ssa.

 

SightFirst apurahat

Apurahat hankkeisiin, joilla parannetaan näköä tai estetään sokeutumista mm. taittovian, kaihin, jokisokeuden tai diabeettisen

silmänpohjasairauden takia. Ei ylärajaa.

 

Apurahojen hakeminen

Yleiset ehdot: Hakijana tulee olla vähintään kaksi klubia. Projektin täytyy ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Lisäksi budjetin on näytettävä runsasta rahoitusta paikallisilta lionien organisaatioilta, Projektin on osoitettava vahvaa lions-identiteettiä sekä osallistumista ja hakemukseen on liitettävä piirihallituksen kannatustodistus. Yksityishenkilöitä tai jo aloitettuja projekteja ei tueta. 
Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä LCIF:ään, sähköposti: tai LCIF piirikoordinaattoriin. 
Hakemus on lähetettävä viimeistään 90 päivää ennen hallituksen tai neuvoa antavan toimikunnan kokousta. ks. määräaika LCIF:n nettisivulta.

 

Yhteystiedot

Suomen LCIF-koordinaattorina toimii Heikki Hemmilä, . 
Lisäksi jokaiselle lionpiirille on nimetty oma piirikoordinaattori.

 

Säätiöllä on kansainväliset sivut myös .

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Päivitetty 29.1.2019    (tämä sivusto on lainattu suoraan liiton sivuilta 24.7.2019, poistettu suorat email-linkit).


Sivuston ylläpito


Seuraa meitä
Facebook