Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-D

LIONS D-PIIRI

D-piiristä Arne Ritari -säätiön hallitukseen

Arne Ritari -säätiön hallitukseen kuuluu kuusi Suomen Lions-liiton hallituksen valitsemaa jäsentä ja Suomen Lions-liiton edellisen toimintakauden puheenjohtaja.
Varsinaisista jäsenistä on kolmen hallituskauden jälkeen erovuorossa aina kaksi jäsentä. 
Sääntöjen mukaan erovuoroon tullutta jäsentä ei voida valita uudelleen.
Nyt haettavien uusien jäsenten toimintakausi kestää 3 vuotta ja alkaa 1.7.2023.

Arvostamme aktiivista Lions-toimintaa.

Valintaan tehdessämme pyrimme noudattamaan eri piirien tasapuolista hallituspaikkajakoa huomioiden piirien aikaisemmat
hallituspaikkaedustukset. 

Nyt odotamme hakemuksia D- ja G-piirien alueilta. 
Mikäli em. piirien alueilta ei tule hakemuksia, niin arvostamme myös muilta hakemuksia.
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota mutta säätiö korvaa kokouksiin liittyvät matkakustannukset Suomen Lions-liiton ohjeistuksen mukaisesti.

Kirjallisten hakemusten tulee olla Suomen Lions-liiton toimistossa sähköpostitse () viimeistään 23.02.2022 mennessä.

Lisätietoja tehtävistä antaa säätiön asiamies ja sihteeri Timo Haasto. Puh. 0500-606321, tai

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ SR
Sivuston ylläpito


Seuraa meitä
Facebook