Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-D

LIONS D-PIIRI

LCIF-uutiset MJF-päivänä 13.1.2021

Tuhansien leijonien maa ja LCIF


Lions Clubs Internationalin Säätiö (perustettu 13.6.1968) on perustettu tukemaan Lions klubien ja yhteistyökumppaneiden palvelutyötä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se antaa toivoa ja parantaa ihmisten elämää säätiön omien humanitääristen palveluhankkeiden sekä klubeille myönnettävien apurahojen avulla.

 

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF

 

Monet klubit ovat joutuneet perumaan tai supistamaan suunniteltuja ja usein perinteisiä aktiviteettejä sekä palvelutehtäviä. Erikoisen tilanteen takia erityisen lujille ovat joutuneet ne lionit, jotka eivät rakenna elämäänsä tietotekniikan varaan, vaan ihmisten kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Ihminen haluaa kuulua joukkoon, auttaa, osata ja tehdä asioita vapaaehtoisesti. Kuuluminen joukkoon on näistä voimakkain. Vapaaehtoistyön kautta vahvistetaan joukkoon kuulumisen tunnetta. On halu auttaa ja halu tunnistaa avun tarve.   Tiedämmekö mitä apua voisimme tarjota? Hyvän tekeminen, hyödyntämällä omaa osaamista tuo iloa ja tyydyttää ihmistä.  Olemmeko riittävän päättäväisiä ottamaan roolin maailman pelastamisessa? Ei koko maailman, mutta yhden ihmisen maailman voimme pelastaa. Missä tarve – siellä leijona!    
Nälkä, näkö, ympäristö, lapsuusiän syöpä ja diabetes sekä tuhkarokko, muutama tärkein avustuskohde mainittuna. Erityisesti lasten ja nuorten syöpä ja diabetes kaipaa huomiotamme.  Syksyllä 2020 tapahtunut räjähdys Beirutin satamassa aiheutti mm. n.3000 asunnon tuhoutumisen. Paikalliset lionit ovat nyt korjanneet yli 400 kotia. Työ ja keräys jatkuu. Paikalliset aktiviteetit ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta meidän on hyvä tunnistaa miten pienellä avustuksella voidaan maailmalla auttaa niin paljon.

 

Kuinka LCIF-lahjoitukset auttavat?

 

Vuodesta 1968 on avustuskohteisiin myönnetty lähes miljardi euroa, 9,1 miljoonaa tehtyä kaihileikkausta, Lions-Quest ohjelmaa on toteutettu n.105 maassa, 116 miljoona on kohdennettu katastrofiapuun ja yli 100 miljoonaa lasta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

LCIF:n tavoite on apurahoja jakamalla tukea Lions klubien suurempia hankkeita ympäri maailmaa. Suomeenkin on apurahoja saatu, Lapuan Pamauksen jälkihoidosta lähtien moniin hyviin hankkeisiin, kuten sotainvalidien sairaskoteihin, näkövammaisten laitoksiin, diabetesleireihin, diabeetikoiden silmänpohjakuvauksiin sekä Lions Questin tieteelliseen  tutkimukseen ja kehittämiseen.

 Viimeisen toimintavuoden aikana LCIF myönsi apurahoina lähes 35 miljoonaa euroa: näkökyvyn pelastamiseen ja ylläpitoon 12,4 miljoonaa, Lions Questiin 3,5 miljoonaa ( Lions Quest tukee lasten ja nuorten taitoja vastustaa huumeita ja alkoholia sekä tukee positiivista käyttäytymistä ja estää kiusaamista), diabetekseen 2,0 miljoonaa ja luonnon katastrofien uhrien auttamiseen 4,1 miljoonaa euroa. Lisäksi lähes 13 miljoonaa on myönnetty tukemaan Lionien humanitäärisiä aloitteita, lapsuusiän syövän hoitoon, nälän helpottamiseen ja ympäristön suojelemiseen.

 

 LCIF ja Kampanja 100


Kaudella 2019-2020 Kampanja 100 toteutui kiitettävästi. Kiitos piirimme jokaiselle klubille ja klubien lioneille! Kampanjan kokonaistulos oli 14 362 USD eli n.232 doll./klubi ja n.9,00 doll./jäsen. Piirimme klubeista 93% osallistui kampanjaan, piirin vuosikokouksen päättämä LCIF-maksu 4€/lion mukaan lukien. LCIF:n DCG (piirien ja klubien vaikutusapuraha) -apurahaa piiri sai anomuksesta 1611,00 USD eli 1454,00 €. Tämä apuraha on kohdennettu anotun mukaisesti Kouvolan Leijona-puiston perustamiskustannuksiin. Kyseistä DCG-apurahaa voi anoa piiri, edellyttäen vähintään 10 000 US dollarin kausikohtaista keräystulosta tai klubi, edellyttäen vähintään 5 000 US dollarin keräystulosta/kausi. Kauden aikana piiriin tuli kahdeksantoista (18) uutta Melvin Jones jäsentä.

Kuluvan kauden Kampanja 100 on toteutunut huomattavasti vaatimattomammin edelliskauteen verrattuna. Koronaepidemia ja sen aiheuttamat  kokoontumis- ja yhteydenpitohankaluudet ovat todennäköisesti ainakin osittain syynä vaatimattomaan kampanjan keräystulokseen – toistaiseksi! Toivottavasti epidemia väistyy ja rokotukset saadaan pikaisesti toteutumaan, jotta kaiken muun yhteiskunnan toimivuuden ohella myös Lions toiminta saadaan normalisoitua.

 Kampanja 100:aan voi osallistua monin eri tavoin. Klubien toteuttamien aktiviteettien ja yleisötapahtumien tuotto voidaan ohjata kampanjaan. Helppo tapa osallistua kampanjaan on monesti aiemminkin esille tuotu Melvin Jones -jäsenyyksien anominen. Piirimme vajaalla kahdellakymmenellä klubilla on MJ-jäsenyyttä edellyttävä 1000 US dollaria jo maksettuna.  Melvin Jones Fellow -nimityksen ansaitsevia lioneita  on jokaisessa klubissa. Tähän kansainväliseen keräyskampanjaan osallistumalla sivutuotteena tulee lionille MJ-jäsenyys.  Klubin tai lionin merkkivuosi -tai päivä on hyvä hetki huomioida MJ-jäsenyydellä.  Klubikohtaisen LCIF-tilillä olevan summan saa LCIF-koordinaattorilta sekä lohkojen puheenjohtajilta. Tavoitteena on tälläkin kaudella jokaisen piirimme klubin osallistuminen Kampanja 100 -keräykseen, joka LCIF-hallituksen päätöksellä jatkuu 30.6.2022 saakka.  Melvin Jones -jäsenyydellä saadaan tehtyä  esimerkiksi kaihileikkaus 20 näkövammaiselle mutta pienikin summa on merkityksellinen. Kampanjaan voi osallistua myös yksittäisenä henkilönä, joko kertalahjoituksella tai esim. kuukausittain toistuvana. Lions-liiton ja LCIF:n  nettisivuilla on selkeät toimintaohjeet. On monta tapaa tehdä hyvää!

 

Jaksatko yksin?


Muutama ajatus meille leijonille, kun Me Palvelemme -periaatteen mukaisesti mietimme toimintamme kohteita, niin klubeina ja yksityisinä lioneina; Me leijonat olemme sinua varten, joka joudut kysymään itseltäsi, jaksanko vielä, jaksatko enää?

 

·       Sinulle, joka olet elänyt pitkän elämän ja nyt joutunut yhteiskunnan armoille. Sinulla ei ole välttämättä kotia, ja jos onkin, et saa olla siellä, koska yhteiskunta tietää sinua paremmin, mikä on sinulle hyväksi. Sinusta on tullut yhteiskunnan omaisuutta ja kuluerä.

·       Sinulle, joka et voi itse lukea, koska diabetes on vienyt näkökykysi. Olet saanut tietää, että et voi koskaan enää lukea yhtään mitään, yhtään mistään.

·       Sinulle, joka olet isovanhempana saanut tietää, että lapsesi tai lapsenlapsesi on saanut syöpädiagnoosin. Elämä muuttuu täydellisesti ja pysyvästi.

·       Sinulle, joka et koskaan ajaudu lukemaan tällaista viestiä, koska olet nälissäsi, asunnoton tai syrjäytynyt. Nuori, aikuinen tai vanhus.

·       Sinulle, joka olet huolissasi ympäristöstä, jossa elämme. Kulutammeko liikaa, houkutellaanko meitä vääriin valintoihin?

 

Me palvelemme - We Serve, lähialueella, Suomessa ja maailmalla.  Palveluhenkistä ja toiminnallista leijonakautta toivottaen!

 

Lappeenrannassa, Melvin Jones syntymäpäivänä, 13.1.2021

 

Unto Kiljunen
LCIF-koordinaattori

 

Sivuston ylläpito


Seuraa meitä
Facebook