JUHLAKALENTERI 2018-19

Juhlavalikoimasta


Juhlapäivien  valinnasta ja juhlien päivämääristä


Kalenteriin on merkitty valikoima kulttuurisia ja kansallisia juhlapäiviä, eri uskontojen juhlapyhiä ja--aikoja  sekä muita tärkeitä päiviä, kuten YK:n päivä, Lapsen oikeuksien päivä jne. Kulttuuristen ja kansallisten juhlapäivien valinnassa on mm. huomioitu maamme eri kulttuurisia vähemmistöjä. Uskonnollisista juhlista kalenteriin on valittu viiden Helsingin kouluissa opetettavan uskonnon (kristinusko, islam, juutalaisuus, buddhalaisuus, hindulaisuus ja krishna-tietoisuus) juhlia. Kalenteriruudukossa kansallisten juhlapäivien edessä on Suomen lippu ja eri uskonnollisiin perinteisiin kuuluvien juhlapäivien edessä ao. uskonnon symboli.

 

Kalenterissa tuodaan esiin juhlia, joihin liittyy konkreettisia viettotapoja perheissä ja myös merkkipäiviä, joilla on merkitystä globaalikasvatuksen tai esim. Suomen kulttuurihistoriaan tutustumisen kannalta.


Huom! Perheiden ja yksilöiden tavat viettää oman kulttuurinsa ja uskontonsa juhlia vaihtelevat hyvin paljon. Oppilaiden on hyvä olla tietoisia tästä ja huomioida se, että saman uskonnonkin sisällä tavat ja traditiot saattavat vaihdella paljonkin.

 

Eri perinteissä käytetään erilaisia ajanlaskun tapoja. Länsimaiset kalenterit, ml. tämä kalenteri on sidottu ns. gregoriaaniseen kalenteriin, islamilaiset juhlat  taas kuukalenteriin  ja monet aasialaiset juhlat kiinalaiseen kalenteriin. Muihin ajanlaskutapoihin sidotut juhlat ”vaeltavat” länsimaisessa kalenterissa, eli siirtyvät joka vuosi hieman (ks. tarkemmin ajanlaskusta ja kalentereista). Esimerkiksi ramadan-paasto siirtyy vuosittain parilla viikolla aikaisemmaksi. Voit lukea lisää ajanlaskusta Lisätietoja-valikosta.