Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

Lions Club Helsinki /

Finlandia

Assan pojat

Monta tapaa tehdä hyvää

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät muuten vähäisemmälle huomiolle tai hoitamatta. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisöt, joissa heikompiosaisia on paljon. Lisäksi leijonat järjestävät kansallisia sekä kansainvälisiä keräyskampanjoita ja avustusprojekteja.

Klubimme palvelukohteet

Julkaistu 16.3.2015

Klubimme perustamisesta lähtien palvelutoimintamme on keskittynyt lähinnä nuoriin ja vammaisiin. Toimintaamme kuuluu kertaluonteisia tapahtumia, jatkuvaa palvelutyötä ja avustuksia.

 

Tärkein palveluaktiviteettimme tällä hetkellä on Auta lasta, auta perhettä- tapahtuma, jolla kerätään tuotelahjoituksia Ensi-ja Turvakotien lapsiperheille. Tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa vuodessa.


Lue lisää


Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin