Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Pasila

Brändikoulutusta ja kuvernöörivierailu

Kokouksen
päätteeksi presidentti Matti Okolo-Kulak lahjoitti sekä Leojen Ida
Ståhlelle että kuvernööri Jorma Laurilalle klubin aktiviteetin,
kottaraispöntön. Leoneuvoston viimevuotinen presidentti Ida Ståhle brändikoulutti floorankenttäläisiä tammikuun klubikokuksessa. Klubilaiset osallistuivat kuvernöörin avustuksella innokkaasti brändikoulutukseen. Kuvasta näkee, että ryhmätyö pani klubilaiset myös pähkäilemään. Ryhmä kolmonen sai lopulta lippusensa ja lappusensa ojennukseen.
15.1.2009 klo 18.00 Klubikokous, ravintola van Gogh.  Kokouksessa DG Jorma Laurila teki kuvernöörivierailun klubiimme.  Klubiesitelmänä Leoneuvoston viime kauden presidentti Ida Ståhle brändikoulutti Floorankentää.

 

Leijonien nuorisojärjestö Leojen aktiviteettina

brändikoulutettiin Floorankenttää - ja siinä samalla koulutettiin vierailulla ollutta kuvernööriäkin.  Ida kertoi, että tämä oli ensimmäinen kerta kun yksittäinen klubi oli kutsunut hänet brändikouluttajaksi klubikokoukseensa.  Floorankenttä oli siis jälleen edelläkävijä.  Taustaksi Ida kertoi, että Leoilla on viisi koulutettua brändikouluttajaa eri puolilla maata ja että koulutusaineisto perustuu Leoaktiivi Minna Särelän diplomityöhön.

 

Koulutus koostui kolmesta osasta: 1) esitelmästä, 2) klubilaisten aktiivisesta osallistumisesta ja 3) yhteenvedosta.  Aikaa meni reilu tunti ja se aika meni nopeasti.  Päätteeksi totesimme yksimielisesti, että tämän koulutuksen jälkeen me olemme valmiimpia kertomaan muutamalla lauseella ulkopuolisille - esim. jäsenehdokkaille - mitä on leijonatoiminta ja miksi me olemme leijonia.

 

Kuvernööri piti brändikoulutusta niin onnistuneena, että hän kutsui Idan maaliskuun SuurPNATiin esittelemään Leojen koulutusideaa.  Samalla kuverööri asetti toiveeksi, että tämän loppukauden ja ensi kauden aikana mahdollisimman monet N-piirin klubit järjestäisivät klubikokouksessaan tai erillisessä koulutustilaisuudessaan brändikoulutuksen.  Siitä olisi moninkertaista hyötyä: klubi saa mielekästä väriä kokousiltaansa, leijonien aktiivisesta bränditietoisuudesta hyötyvät klubit ja koko leijonaliike sekä Leot kartuttavat varoja aktiviteettirahastoonsa.  Tänä vuonna heidän avustuskohteenaan ovat Karjalan lapset. Osanottajamäärästä riippuen koulutus maksaa klubille 100-150 euroa ja sen saa maksaa aktiviteettitililtä.

 

Klubi-ilta oli työntäyteinen sillä kahden vierailijan esitysten jälkeen käsiteltiin laajemmin kahta muutakin tärkeää asiaa.  Lisäksi tehtiin N-piirin kannalta tärkeä ja kauaskantoinen päätös: Jaakko Koskiselle annettiin kannatustodistus toiseksi varapiirikuvernööriehdokkaaksi kaudelle 2009-2010.  Varapresidentti Olli Tiainen esitteli viihtyvyys- ja kehityskyselyn analyysistulokset ja presidentti Matti Okolo-Kulak hahmotteli tulevaa Puolanmatkaamme.

 

Kuvernööri Jorma Laurila kertoi Kuvernöörineuvoston tehneen piireille sääntömuutosehdotuksen, jonka mukaan jokaiseen piiriin perustettaisiin uusi virka, toisen varapiirikuvernöörin virka.  Ehdotuksen taustalla on viime kesänä Conventionin tekemä sääntömuutos kansainvälisiin sääntöihin.  Floorankenttä antoikin yksimielisesti kannatustodistuksen Jaakko Koskiselle tähän uuteen virkaan, siis toiseksi varapiirikuvernööriksi kaudelle 2009-2010.  Sääntömuutoksen toteutuessa piiriin tultaisiin tästä lähtien aina valitsemaan myös toinen varapiirikuvernööri ja rotaation mukaisesti hänestä tulisi seuraavana vuonna ensimmäinen varapiirikuvernööri ja sitten kolmantena vuotena kuvernööri.  Valinta tapahtuisi muuten entisen käytännön aina kevään vuosikokouksessa ja äänestyslipuilla.  Sääntömuutoksella pyritään saamaan entistä enemmän pitkäjänteisyyttä piirin toimintaan ja tasata kuvernöörien työmäärää kolmelle vuodelle nykyisen kahden vuoden sijaan. (Päätös kannatustodistuksen antamisesta Jaakko Koskiselle oli niin tärkeä, että siitä on Ajankohtaissivuilla oma uutisensa.)

 

Viihtyvyys- ja kehityskysely toteutettiin viime syksynä ja sen mielenkiintoisia tuloksia oli analysoinut varapresidentti Ollin johtama toimikunta, jäseninä presidentti Matti ja lion Sakari.  Kokouksen mielestä kyselyprojektin analyysi oli hyvin dokumentoidu ja se tulee varmasti palvelemaan meitä tulevaisuudessa.


Klubillamme on suunnitteilla matka Puolaan helatorstain tienoilla, 20.-24.5.2009.  Lento olisi Varsovaan.  Sieltä matka jatkuisi kohti Pohjois-Puolaa tutustuen sellaisiin historiallisesti ja muutenkin mielenkiintoisiin nähtävyyksiin, joissa ei tavanomaisilla turistimatkoilla pääse käymään.  Kaiken lisäksi syntyperäisenä puolalaisena presidentti Matilla on erittäin hyvät suhteet Puolaan ja erityisen hyvä Puolan tuntemus.  Matti saanee järjestymään meille myös klubivierailun. Kaikki leijonat, jotka ovat kiinnostuneita tästä matkasta, ottakaa välittömästi yhteyttä presidenttiimme.

 

 

Teksti ja kuvat: Antti TuomikoskiSuomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin