Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Pasila

Marraskuun klubikokous Vuosaaren satamassa

Ari
Piispanen Ramboll Finland Oy:stä esittelee kuvatykin avulla
satamahankkeen suunnittelua ja rakentamista.  Rakennustyö kesti
2003-2008.  Kuva Antti Tuomikoski.
Marraskuun klubikokous pidettiin 13.11.2008 Vuosaaren uuden satamakeskuksen alueella. Kokouksen jälkeen tutustuimme marraskuun lopussa avattavaan Suomen ulkomaankaupan pääsatamaan sekä videotykkiesityksin että satama-alueella kiertäen.

 

Vierailun aikana klubimme jäsenillä oli ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua tulevan satamakeskuksen alueeseen ja rakennuksiin.  Saimme selvityksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta.  Varsinaiset rakennustyöt kestivät viitisen vuotta. Suunnittelun loppuaikoina ja rakennusvaiheen aikana eniten julkisuutta taisivat saada ympäristöriskeihin ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat.  Valituksia käsiteltiin Korkeinta hallinto-oikeutta myöten, useammankin kerran.  Myös EU-parlamentin vetoomusvaliokunnan tutkimusryhmä tutustui hankkeeseen paikan päällä.  TV-uutisista ja lehdistä "Natura 2000" tuli ainakin nimikkeeltä tutuksi Suomen kansalle 2000-luvun alussa.

 

Sodanaikaiseen paikallishistoriaakin suunnittelijat joutuivat tutustumaan erityisen huolella, olihan alue erityisesti jatkosodan loppuvaiheessa pommitusten kohteena. Siellä oli mm. it-patteri "Pommi", jonka tehtävä oli mm. valoilla, tulituksilla ja kokkoja sytyttämällä harhauttaa vihollisen lentohyökkäyksiä.  Ruoppaustöiden aikana ei kuitenkaan tehty havaintoja räjähtämättömistä lentopommeista. Yksi palopommi löytyi ja Puolustusvoimat teki sen vaarattomaksi.  Kaukaisempaan historiaan väylätöissä päästiin siten, että sieltä löytyi 40.000 vuotta vanha mammutin kyynärluu.

 

Floorankentän
presidentti Matti Okolo-Kulak saa kiitokseksi vierailustamme Vuosaaren
satamahankentta koskevan kirjan

Hankkeen kustannukset ovat noin 700 miljoonaa euroa.  Varsinaisen satama-alueen ja sen kunnallistekniikan sekä väylätöiden rakentamisen lisäksi hintaan sisältyy mm. yli 14 kilometriä pitkä tunnelirata.  Rata alittaa Vantaan aina Saviolle saakka.  Kehä kolmoselta satamaan ajetaan toista kilometriä pitkää tunnelia pitkin.  Varsinaisella satama-alueella mm. liikenteeseen liittyvät turvatoimet ovat tiukat.  Kamerat "lukevat" rekisterikilvet ja vain luvansaaneille autoille portit aukeavat.

 

Vierailun isäntinä toimivat Ramboll Finland Oy:stä yhtiön vastuuhenkilö Vuosaaren satamahankkeesta Ari Piispanen ja Jorma Havukainen sekä Juha Forsman Geotekniseltä osastolta.  Ramboll Finland Oy on vastannut mm. sataman alue- ja kunnallistekniikan suunnittelusta, massastabiloinnin suunnittelusta sekä TBT-kysymyksistä kuten myös liikenteenhallintajärjestelmän rakennussuunnittelusta sekä ympäristölupien hakuprosessista ja vihersuunnittelusta.

 

Vierailustamme Vuosaaren satamaan löytyy kuvia .

 

Antti TuomikoskiSuomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin