Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Helsinki /

Pohjois-Haaga

Pirkko Lahti virtuaalivierailulla

Pirkko Lahti vieraili virtuaalisesti helmikuun 2021 klubikokouksessamme kertomassa mielenterveystyön menetelmistä oman työnsä kautta. Hän on toiminut mm. Suomen Mielenterveysseuran pitkäaikaisena toiminnanjohtajana ja Mielenterveyden Maailmanliiton puheenjohtajana. Hän on käynyt puhumassa mm. Euroopan parlamentissa, WHO:ssa ja ILO:n kokouksissa ja vaikuttanut moniin EU:n mielenterveyttä edistäviin ohjelmiin.


Lahti kertoi mielenterveystyön kehityksestä vuosien varrella ja sen keskittymisestä nykyisin avohoitopainotteiseen mielenterveystyöhön. Potilas on yleensä n. kuukauden laitoksessa ja sen jälkeen avohoidossa saaden sitä kautta tukea paranemiseensa. Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys mielenterveystyössä. 90-luvun vaihteessa saatiin käyttöön mobiilijärjestelmä auttamaan toiminnassa. Nykyisin Suomessa on 12 kriisikeskusta, joiden kautta koordinoidaan mm. suuronnettomuuksien hoitoa.


Mielenterveystyö jakautuu kolmeen osaan:

1. järjestöillä etsivä työ

2. hoitava työ

3. kuntouttava työ


Suomen Mielenterveysseura on ollut uranuurtaja mielenterveystyössä jo vuodesta 1897. Pirkko Lahti on ollut ja on vieläkin suuri vaikuttaja mielenterveystyön kehityksessä.


Saimme kuulla mielenkiintoisen esitelmän ja vuorovaikutteisen esityksen lomassa saimme tehdä lukuisia tarkentavia kysymyksiä. Saimme myös runsaasti tietoa ja ymmärrystä, jota voimme hyödyntää palvelutyössämme.  Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin