Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LC Karleby

Det här är lions

 Lionsverksamheten är vår gemensamma glada sak!

 

Lionsorganisationens verksamhet baserar sig på frivilligt arbete.

Lions servicearbete fokuserar på ungdomen, den äldre befolkningen, krigsveteranerna och övriga i behov av hjälp. Lionsorganisationen strävar inte efter att ersätta samhällets bastjänster, i stället ges hjälp genom frivilligt arbete till dem som av någon anledning blivit utanför dessa tjänster. All lionsverksamhet sker i "Vi hjälper" -anda.

Den lokala lionsklubbens främsta uppgift är att verka för den egna hemorten och dess invånare i behov av hjälp. Exempel på lionsklubbarnas verksamhet är att t ex understöda dag- och åldringshem, bevilja stipendier till skolor, hjälpa krigsveteraner, och reparera åldringars bostäder. Mera exempel på klubbars aktiviteter och verksamhet finns på klubbarnas egna webbsidor.

Lionsklubbarna sänder från Finland och tar emot från utlandet ca 300 ungdomar årligen genom Lions ungdomsutbytesprogram. Programmet omfattar 3-6 veckors vistelse för 16-21 år gamla ungdomar antingen på läger eller i värdfamiljer om somrarna. En del lionsklubbar bedriver även en ungdomsaktivitet, den s k leoklubbsverksamheten, vars medlemmar är 14-28 åriga ungdomar, leos.

Tidvis arrangeras det landsomfattande kampanjer. Allmänheten känner redan till Röda fjädern-kampanjerna, som arrangerats med 5-10 års intervaller sedan år 1972. Medel har samlats in för bl a cancerarbete och till förmån för krigsinvalider och -veteraner, handikapporganisationer och den åldrande befolkningen. Den senaste fjädern-kampanjen arrangerades år 2006 och då samlades det in medel till ett bättre liv för barn och unga i Finland.

Finländska lions deltar även i aktiviteter på nordisk nivå. Nordiska samarbetsrådet (NSR) grundades redan år 1952 som ett samarbetsorgan för nordiska lions. Genom NSR förverkligar finländska lions samnordiska aktiviteter. Exempel på sådana är t ex byggandet av ett barnsjukhus i Friazino i Moskva, saneringen av ett sjukhus och byggandet av ett gatubarnshem i Daugavpils, Lettland, saneringen av ett rehabiliteringshem i Litauen och nu senast byggandet av ett boningshus för handikappade i Maarja-byn i Estland.

Medlemskapet i världens största serviceorganisation gör vårt ansvar världsomfattande. Organisationens stora serviceuppgift är att hjälpa blinda och synskadade (starroperationer, vaccinationsprogram mot flodblindhet, ögonklinikverksamhet och stora synkontrollkampanjer). Även finländska lions är med och stöder dessa program. Åren 2005-2008 förverkligar lions världen över synvårdsprogrammet Campaign SightFirst II, vars ändamål är att i världen avskaffa den blindhet, som går att förhindra.

Historiska uppgifter

Organisationen Lions Clubs International grundades av den amerikanska affärsmannen Melvin Jones 7.6.1917.

Lionsideologin kom till Finland med kanadafinländaren Arne Ritari, den finländska lionsverksamhetens fadder. Lionsverksamheten landsteg i Finland för gott, då den första klubben Lions Club Helsinki-Helsingfors bildades 14.8.1950.

30.6.2011 finns det ca 1,34 miljoner medlemmar i Lions-organisationen, som verkar i över 46 000 lionsklubbar i 206 länder eller på områden med självstyre. Kvinnorna har varit med i lionsverksamheten sedan år 1987 och numera är ca 22 % av medlemmarna kvinnor.

I Finland finns det 953 fungerande lionsklubbar och i dem sammanlagt ca 26 000 medlemmar i dem. Lionsklubbar med enbart män som medlemmar finns det 734, samklubbar (både män och kvinnor) 71 och klubbar med enbart kvinnor 148. Det finns 19 leoklubbar i Finland med sammanlagt 190 medlemmar

 

Verksamhetsidé

Vi samarbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att trygga ett sunt liv och en bra utveckling för barn och unga samt för att stöda äldre människor, familjer, handikappade och andra i behov av hjälp. Verksamheten erbjuder medlemmarna en möjlighet att fungera i en social gemenskap, att utvecklas som människa och att utveckla ledarfärdigheter samt att knyta kontakter i hemlandet och utomlands.

det_här_är_lions.docxvi_hjälper.docx

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry O-piiri O-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin