Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LC Karleby

Kom med i lions

När du ansluter dig till en lionsklubb får du nytt innehåll i ditt liv, som kan ändra på dina livsvärderingar. Du kan också berika ditt familjeliv genom att ta din familj med i aktiviteterna. Inom lionsorganisationen kan du hjälpa mindre bemedlade och utföra ett värdefullt arbete för det gemensamma bästa.

Att medverka som frivillig hjälper inte bara nödställda människor, det är också givande för dig själv. Som medlem i en lionsklubb  får du vara med och planera samt utföra frivilligarbete för att förbättra vår levnadsmiljö och medmänniskors livskvalitet såväl lokalt som internationellt.

Lions Club Karleby har idag 26 medlemmar. Vi arbetar med olika aktiviteter för att samla in pengar och annan hjälp till behövande i samhället.Vi medverkar även vid större nationella och internationella insamlingar.

Vår samlingsplats är Sällskapsklubben. Våra medlemmar är stolta över att kunna ge en liten del av sin tid med Lions; insatser som både behövs och uppskattas.

Om du är intresserad av medlemskap i klubben, sänd en mail till oss och meddela dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. Välkommen du också!lions-broschyr.pdf

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry O-piiri O-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin