Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LC Karleby

Riksmötet 


Riksmötet 2013


Finlands Lionsförbunds årsmöte hölls i Vierumäki 7-8-6.2013. I mötets arrangemang genomfördes flera förnyelser. De mest betydande berör anmälan, röstning, marschens ersättning med en högtidlig flaggparad och årsmötets kommunikation. Åtminstone en del av dessa förnyelser torde finna sin plats även i framtida årsmöten.

Till förbundets ordförande för perioden 2013-2014 valdes VCC Asko Merilä (LC Utajärvi) och till vice ordförande PDG Tuomo Holopainen (LC Helsinki/Vuosaari).

Till Finlands Lionsförbunds kandidat för internationell direktor (ID) valdes PCC Jouko Ruissalo (LC Helsinki/Mellunmäki).

Till årsmötesort 2017 röstades Joensuu.

Medlemmar i periodens 2013-2014 styrelse är CC Asko Merilä, IPCC Seppo Söderholm, VCC Tuomo Holopainen samt DG Antti Hynnä, DG Jari Rytkönen, IPDG Jukka Kärkkäinen och IPDG Jari Vuorinen. Som sekreterare fungerar GS Maarit Kuikka och PRC Thorleif Johansson har närvarorätt.

En fem euros höjning av den inhemska medlemsavgiften godkändes. Nästa period är avgiften 33 euro. Med denna måttliga höjning kan vi bevara nivån av förbundets tjänster.

I samband med den nationella veterandagen 27.4.2015 beslöt man att arrangera en nationell serviceaktivitet som till lämpliga delar innehåller medelinsamling.

En Röda Fjädern-insamling kommer att organiseras perioden 2016-2017 och dess insamlingsobjekt är ungdomarnaSuomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry O-piiri O-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin