Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Vantaankoski-Vandaforsen

Klubikokousten esitelmät

Jo klubin perustamisvaiheessa vuonna 1963 päätettiin siitä, että kuukausikokouksen ohjelmaan kuului kunkin klubiveljen vuorollaan pitämä esitelmä. Tarkoituksena oli, että veljet kertoisivat lähinnä omasta toimialastaan ja että siten voisimme paremmin tutustua toisiimme ja lujittaa yhteenkuuluvaisuuden tunnettamme.

Myöhemmin ”esitelmäpakkoa” kuitenkin lievennettiin niin, että esityksen aihepiiri oli vapaa ja esitelmöitsijäksi sai puolestaan tuoda klubin ulkopuolisen henkilön. Mikäli tähänkään ei ollut mahdollisuutta, esitelmävuorosta saattoi myös selviytyä maksamalla klubin kassaan 50 mk (8,41€).

Kulloisenkin presidentin ja sihteerin pontevalla myötävaikutuksella esitelmävuoroja jaettiin veljille niin tehokkaasti, että vuoteen 1969 mennessä osa veljistä oli jo pitänyt kaksikin esitelmää. Halukkaista esiintyjistä alkoi olla puutetta ja muutoinkin vaihtelun tarve johti siihen, että veli Kalervo Ojanperän presidenttikauden alkaessa syksyllä 1969 vuorolistaan perustuvasta esitelmänpidosta luovuttiin.

Esitelmien pito kyllä jatkui ja niiden rinnalle tulivat ajankohtaisia aiheita käsittelevät lyhyet alustukset (”Päivän peili”), joiden pohjalta keskusteltiin. Kuukausikokous 20.9.1973 antoi hallitukselle ohjeen hankkia esiintyjiä myös klubin ulkopuolelta.

Tästä huolimatta säännölliset kuukausiesitelmät loppuivat 1970-luvulla kokonaan. Tilalle tulivat osaksi klubin jäsenten, osaksi kutsuttujen ulkopuolisten esiintyjien pitämät erityisaihetta tai esim. matkakokemuksia käsittelevät esitelmät, joita olemme 1980-luvulta alkaen saaneet kuulla pari kolme kertaa vuodessa. Kuukausikokousten ohjelmaan on myös tullut veikkauksen muodossa pidetty tietovisa, jonka kulloinkin kisan voittanut veli seuraavassa kokouksessa järjestää uudelleen ja hankkii voittajalle myös pienen, usein lasikantisen palkinnon.

Vuosien 1963-1991 pöytäkirjoihin on kirjattu kuukausikokouksissa pidetyiksi noin 65 erilaista esitelmää ja alustusta mukaan lukien filmiesitykset.

Aiheiltaan esitysten kirjo on ollut laaja. Kun alun perin ajatuksena on ollut, että esitelmät liittyisivät kunkin veljen omaan työalaan, on selvää, että esityksissä on käsitelty hyvin monille elämän alueille kuuluvia kysymyksiä.

Ammattiasioiden lisäksi veljet ovat usein kertoneet matkoistaan outoihin mai-hin. Niinpä jo ensimmäisen klubiesitelmän pitäjä, klubin charterpresidentti Olavi Vuorinen kertoili matkastaan Neuvostoliittoon ja kokemuksistaan sikäläisen sairaalan potilaana. Seuraava esitelmöitsijä veli Birger Asplund taas kuvaili kokemuk-siaan internoituna merimiehenä toisen maailmansodan aikana.

Eräänä aiheryhmänä voidaan mainita opettajaveljien pitämät koulua ja kasvatusta koskevat puheenvuorot. Myös uskonnon alalta on vuosien saatossa pidetty ainakin pari esitystä.

Mielenkiinnolla muistellaan usein mehiläisiltaa 24.2.1966. Tuolloin oli mehiläisharrastelijamme veli Henry Söderlund esitelmävuorossa. Hän oli kuitenkin asettanut sijaansa esitelmöitsijäksi Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry:stä nuoren viehättävän rouvashenkilön, joka mukaansatempaavalla tavalla kertoili meille mehiläisten elämän salaisuuksista saaden aikaan poikkeuksellisen innokkaan keskustelun, joka jatkui vielä illallispöydästä päästyäkin.

Erityislaatuisena esityksenä on jäänyt mieleen sotilasjäsenemme veli Risto Raskun reportaasit 1970-luvulla käynnissä olleesta Kyproksen kriisistä, jota esitystä hän elävöitti sotatantereella koostetulla ääninauhalla, missä olivat kuultavina taistelun äänet kaikessa karmeudessaan.

Veli Pekka Häyrynen oli innostunut renessanssiajasta ja pitikin pari ansiokasta esitystä ja sanoi, että hänellä riittäisi aiheesta puhumista päiväkau-siksi. Vuosisatain takainen aihe ei kuitenkaan jaksanut veljiä niin pitkään kiinnostaa.

Hyvät esitelmät kuuluvat perinteisesti lions-klubin kuukausikokousten ohjelmaan. Vaikka vanhoja veljiä ei tule kohtuuttomasti rasittaa esitelmän laatimisella, tulisi kuitenkin jokaiselle uudelle klubin jäsenyyteen astuvalle veljelle suoda tilaisuus esitelmöimiseen jostakin hänelle läheisestä aiheesta. Myös Lions-liitto voisi perustaa eräänlaisen esitelmöitsijäpankin, josta klubit voisivat halutessaan pyytää kokoukseensa esitelmän pitäjän.

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin