Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LC Vantaankoski-Vandaforsen

Tällaisia me olemme

Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin perustamisesta on kulunut vuonna 2003 neljäkymmentä vuotta. Klubimme on sekä Vantaan alueen että Suomen vanhimpia. Viettihän Suomen Lions-Liitto ry. kesällä 2003 viisikymmenvuotis-okoustaan Vantaalla. Me tulemme perässä.

Näille nettisivuille on kerätty muistoja klubimme alkuajoista 1960-luvun alusta aina tähän päivään asti. Menneiden toimintavuosien tapahtumista ja tempauksista on kerätty lukuisia autenttisia tarinoita. Toiminnassammehan on edelleen mukana aktiivisesti vielä tänäänkin viisi lähes alussa aloittanutta jäsentä, näistä kaksi jopa perustajajäseniä.

Klubimme leijonatoiminta on paikallista toimintaa Vantaankosken ja siitä pohjoiseen ulottuvalla Länsi-Vantaan alueella käsittäen Keimolan, Kivistön, Seutulan ja Riipilän.

Klubin perimmäinen tarkoitus on eri tavoin tukea ja avustaa yhteiskunnan vähäosaisia ja nykyään varsinkin nuoriso- ja vanhustyötä sekä sotiemme veteraanien kuntoutusta. Painopiste on nykyisin palveluaktiviteeteissa kuten nappulakisoissa, mutta samalla kaikki kerätyt varat lahjoitetaan lyhentämättöminä eteenpäin tarkkaan harkittuihin kohteisiin.

Tärkeä toimintamuoto on myös klubin yhteistoiminta alueen muiden organisaatioiden kanssa sekä oman jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden ja viihtyvyyden ylläpito. Tämän viihteellisen puolen rahoittavat klubin jäsenet itse omasta kukkarostaan. Niihin ei keräysvaroja käytetä. Hyvä ja reilu henki klubissa, yhteydet ympäristöön sekä uusien jäsenten kasvattaminen leijonahenkeen varmistavat parhaiten toimintamme jatkuvuuden.

Jäsenistötilastoa

Klubin toiminnallisena optimikokona pidetään vähän yli kolmeakymmentä jäsentä. Jos koko on isompi, henki heikkenee, jos se on pienempi, työt kasaantuvat.

Klubin perustamien jälkeen jäsenistöä on kasvatettu kutsumalla vuosittain yhdestä kahteen jäsenten aktiivisiksi ja sosiaalisiksi arvioimaa miestä uusiksi veljiksi mukaan Lions-palvelujärjestön toimintaan.´

Klubin jäseninä on vuosien 1963-2003 välisenä aikana toiminut yhteensä 96 veljeä, joista 20 on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Klubi on saanut siirtojäseninä kymmenen uutta veljeä ja saman verran eronneista on siirtynyt muuttopaikkakuntansa leijoniin.

Jäsenmäärä on pyritty pitämään vähän yli kolmenkymmenen, parhaimmillaan jäseniä on ollut 36. Kaksikielisenä klubina on uusia jäseniä valittaessa pyritty ottamaan huomioon kummatkin kieliryhmät. Jäsenistön pysyvyyteen on vaikuttanut hyvä veljeshenki ja erityisesti kotiseututalo Bykulla kokoontumispaikkana.

Klubin jäsenistöstä on noin 25 prosentilla ollut kotikielenä ruotsi.

Kuten niin monessa muussakin järjestössä on jäsenistön ikäjakauma kehittynyt vanhempaan suuntaan. Kun klubin jäsenten keski-ikä oli perustamisen aikoina vuosina 1963-64 keskimäärin 40 vuotta, se on nykyään yli 60 vuotta. Etuoikeutettuja jäseniä on tällä hetkellä kolme ja veli Viljo on ainaisjäsen.

Lohkon puheenjohtajina ovat toimineet:
• Jouko Arhio,
• Sulo Moilanen,
• Harry Olander,
• Olavi Vuorinen,
• Jaakko Simojoki
• Kari Paussu
.

Varapiirikuvernöörinä on ollut myös
• Jouko Arhio

Piirin Leo-komitean puheenjohtajana on ollut
• Viljo Holopainen.

Lions-järjestön korkein kunnianosoitus, Melvin Jones -jäsenyys, on myönnetty yhdeksälle veljelle.

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions-liitto ry N-piiri N-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin